aslanpinar-kamusallastirma

Kamulaştırma, idarenin kamu menfaatini tesis edebilme amacıyla özel kişiye ait bir taşınmaz mala, sahibinin rızasını almaksızın rayiç bedelini ödeyerek sahip olabilmesini sağlayan hukuki müessesedir. Kamulaştırma işleminin tesis edilebilmesi için öncelikle taşınmaza ilişkin kamu yararı kararı alınmış olması gerekir. Tasdikli imar planı bulunası ve bu planda ilgili taşınmazın kamuya ait bir alan için ayrıldığı öngörülmüşse kamu yararı kararı alınmasına ihtiyaç duyulmaz.

Kamulaştırma kararı almış olan idari merci, bu kararı tek yanlı idari işlemle almaktadır ve bu karara karşı ilgililerin idari yargıda dava açarak kamulaştırma kararının iptalini talep etme hakları bulunmaktadır. Dava açılmamış ise idarenin kurmuş olduğu takdir komisyonu taşınmaza ilişkin değer belirler ve bu değer üzerinden maliklere teklifte bulunulur. Malikler, bu teklifi kabul etmediği takdirde idare tarafından adli yargıda taşınmazın değerinin tespiti ile malın tapuda idare adına tescili talep edilir.

Kamulaştırma işlemleri, maliklerin mülkiyet hakkını idare tarafından açıkça ihlal edilmesi sonucunu doğurduğu için genellikle yargıya yansımaktadır. Aslanpınar Hukuk Danışmanlık olarak kamulaştırma işlemlerine ilişkin birikimimize dayanarak kamulaştırma süreçlerini profesyonelce takip etmekte ve gerek sürece ilişkin danışmanlık hizmeti vererek, gerekse de yargılama aşamasına vekillik suretiyle uyuşmazlık yönetimini güven içerisinde yerine getirmekteyiz.

Kamulaştırma Randevu Talebi
Randevu Talebi
Randevu sistemini kullanarak web sitemiz üzerinden randevu alıp hukuki işlerinizi sesli, görüntülü ya da yüz yüze olacak şekilde avukatlarımızla birebir görüşerek çözebilirsiniz.