İş hukuku; işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İşçiler ile işverenler arasındaki hukuki ilişki iş akdi ile başlar. İş hukukunda iş akdinin kurulması, işçinin bu sözleşmeden doğan borçları, işverenin ücret ödeme, işçiyi gözetme, eşit davranma gibi borçları, iş akdinin askıya alınması, iş akdinin sona ermesi iş güvencesi, tarafların tazminat hakları gibi birçok kapsam bulunmaktadır. İş akdinden doğan borçlar dışında işyeri organizasyonu, işçilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular da iş hukukuna tabi alanlardır. İş hukukunun bir başka boyutunu da toplu iş hukuku oluşturur. İşçi ve işveren sendikaları aracılığıyla oluşan ilişkilerin incelendiği toplu iş hukuku alanında ise sendikaların kuruluşu, organları, sendikal güvenceler, sendikal faaliyetler gibi konular incelenmektedir. İş akdinin taraflarını yakından ilgilendiren bir diğer alan ise sosyal güvenlik hukukudur. Sosyal güvenlik hukuku, kişilerin belirli risklere karşı korunmasını düzenleyen hukuk alanıdır. Bu alandaki düzenlemeler İş Kanunu’nda değil, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer almaktadır.

Aslanpınar Hukuk Danışmanlık, işçi müvekkillerinin iş akdinin başlamasından sona ermesine kadar devam eden süreçte tüm işçilik alacaklarını gözeterek danışmanlık ve yargıya yansıyan durumlarda avukatlık hizmeti verirken; işveren müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamakta ve yargıya yansıyan olaylar için avukatlık hizmeti vermektedir.

İş Hukukundan Kaynaklanan Davalar ve Danışmanlık Hizmetleri Randevu Talebi
Randevu Talebi
Randevu sistemini kullanarak web sitemiz üzerinden randevu alıp hukuki işlerinizi sesli, görüntülü ya da yüz yüze olacak şekilde avukatlarımızla birebir görüşerek çözebilirsiniz.