aslanpinar-arabuluculuk

İdare hukuku; idarenin teşkilatına, faaliyetine, mallarına, personeline ve denetimine uygulanan hukuku ifade eder. İdarenin sahip olduğu kamu gücünün hukuka uygun kullanılması, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması; kısaca bireylerin idareye karşı korunması idare hukukunun temel konusudur. Bu kapsamda, idari uyuşmazlıklar yargıya yansımadan idari başvuru yoluyla çözüme kavuşabilmekte iken bazı hallerde idari başvuruda bulunmak, dava açmak için zorunlu tutulmuştur. Eğer idari başvurulardan sonuç alınamazsa yargıya başvurularak hukuka aykırı idari işlemlerin iptali talep edilebilir, idari eylem ve işlemler sebebiyle hakları ihlal edilen kimseler tarafından tam yargı davası (adli yargıdaki tazminat davaları) açılabilir, idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulabilir.

İdari eylem ve işlemlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda olayın niteliğine göre uygulanacak olan hukuki prosedür hakkında danışmanlık hizmeti vermekte, idari başvuru yolundan başlamak üzere bu alandaki tecrübemize ve birikimimize dayanarak avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdari Davalar ve Danışmanlık Hizmetleri Randevu Talebi
Randevu Talebi
Randevu sistemini kullanarak web sitemiz üzerinden randevu alıp hukuki işlerinizi sesli, görüntülü ya da yüz yüze olacak şekilde avukatlarımızla birebir görüşerek çözebilirsiniz.