Ceza muhakemesi temel olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; yetkili mercilerin suç işlendiği konusunda bilgi edinmesiyle başlayıp iddianamenin kabulüne kadar olan soruşturma süreci ile iddianamenin kabulüyle başlayıp kesin hükümle son bulan kovuşturma aşamasıdır. Mahkûmiyet kararı verilmesi halinde ise infaz aşaması başlar.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Suçları” hükümleri esas olmak üzere diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, yargılamada taraf olabilecek şüpheliler, sanıklar ve suçtan zarar gören veya suçun mağduru olup şikâyetçi olmuş veya olacak olan kişiler(müşteki) için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde şüpheliler ve sanıklar için müdafilik ile müştekiler için vekillik hizmeti vererek ilk derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde görülen davaları bu alandaki birikimimizle, savunma hakkı ile hak arama hürriyetini kutup yıldızı olarak kabul ederek titizlikle takip etmekteyiz.

Ceza Davaları Randevu Talebi
Randevu Talebi
Randevu sistemini kullanarak web sitemiz üzerinden randevu alıp hukuki işlerinizi sesli, görüntülü ya da yüz yüze olacak şekilde avukatlarımızla birebir görüşerek çözebilirsiniz.