Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun olmuş olup ardından Beyaz Rusya’da bir sene “Rusça” dil eğitimi almıştır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Kamu Hukukunda yüksek lisansına devam etmekte, yoğun olarak vergi ve ticaret hukuku alanında çalışmaktadır.

“Avukat” sıfatı yanında “uzman arabulucu” sıfatına da sahip olan Onat, yüzlerce uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözülmesini sağlamıştır.

Vergi hukuku, vergi kaçakçılığı suçları ve vergi cezaları konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. İleri derecede İngilizce ve Rusça bilmektedir.