Ankara’da doğan Dr. Y. Burak Aslanpınar, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye (Mali Hukuk/Vergi Hukuku) bölümünde almıştır. Prof. Dr. Şükrü KIZILOT danışmanlığında hazırladığı ve güncellenmiş haliyle Seçkin Yayınevi'nden kitap olarak basılan yüksek lisans tezinin konusu “Gayrimenkullerde Miras ve Bağışın Vergilendirilmesi”, Prof. Dr. Selda AYDIN danışmanlığında hazırladığı ve güncellenmiş haliyle Seçkin Yayınevi'nden kitap olarak basılan doktora tezinin konusu ise “Vergi Kaçakçılığı Suçları” hakkındadır.

Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayıp ruhsatnamesini aldıktan kısa bir süre sonra “Kızılot Hukuk Bürosu”nda meslek hayatına başlamış olup avukatlık faaliyetini kurucusu olduğu, Bodrum Bitez'de yer alan “Aslanpınar Hukuk Danışmanlık Arabuluculuk Bürosu”nda devam ettirmektedir.

Ağırlıklı olarak vergi ve ihtilaflarına dair, güncel mali ve hukuki konularla ilgili; günlük ulusal gazetelerde köşe yazıları, çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde makaleleri yayımlanmıştır. Arabuluculuk, Bilirkişilik ve Vergi Hukuku başta olmak üzere hukuki ve mali konularla ilgili eğitim, seminer ve konferanslar vermektedir.

Türkiye Barolar Birliği için hazırladığı “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı” basılı ve dijital olarak barolara ve tüm Türkiye’deki avukatlara gönderilmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve konuyla ilgili diğer mevzuatın değerlendirilmesi ve değiştirilmesine ilişkin kurulan komisyonlarda görev almıştır.

2014-2016 yılları arasında 3 yıl süreyle Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Daimi Takdir Komisyonu üyeliği görevini üstlenmiştir.

Koronavirüs / COVID-19 Salgını nedeniyle oluşan hukuki durum hakkında; doğru, net ve kolay anlaşılır bilgi paylaşımını amaçlayan “bir sosyal sorumluluk platformu” olan Salgın Hukuku Platformunun kurucusudur.

Eğitimini verdiği ticaret, tüketici, iş, inşaat, sigorta hukuku konularında “Uzman Arabulucu” olup şu ana kadar bin civarında dosyayı üstlendiği arabuluculuk faaliyetini kurucusu olduğu “Çankaya Arabuluculuk Merkezi”nde devam ettirmektedir.