İş hayatının büyük bölümünü şirket yönetiminde geçiren Denise Jeanne Marie RIGOT, hem hukuk hem de ileri seviyedeki yabancı dil bilgileri ile yönetimde önemli görevlerde bulunmuş, çalıştığı şirketlerdeki yabancıların koordinatörlüğünü, tercümanlığını ve hukuki işlemleri konusunda danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. Danışmanlık hizmetlerini Kamu İhale Hukuku konusunda da sunarak İdare Hukukunda tecrübe sahibi olmuştur. 

Hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladıktan sonra Ankara Barosu avukatları arasında yer alan Denise, yine Ankara’da ARKE Hukuk ve Danışmanlık ofisinin kurucuları arasında yer alarak serbest avukatlık kariyerine başlamıştır. Ankara’da başlayan kariyerini Bodrum’da da sürdürme kararı doğrultusunda Aslanpınar Hukuk Danışmanlık Arabuluculuk Bürosu avukatları arasında yer alarak devam ettirmektedir.  

Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukukuna ait satış ve kiraya ilişkin uyuşmazlıklar konularında başta Ankara Barosu’na ait sertifika programları ile, daha sonra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine ait Ceza Hukuku konusunda ve aldığı diğer sertifika programlarıyla da kariyerini zenginleştirmiştir. 

Anadil seviyesindeki Fransızca, Türkçe ve İngilizce dilleri ile, ağırlıklı olarak yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de mülk edinmeleri, vatandaşlık kazanımı ve Milletlerarası Özel Hukuk alanlarında danışmanlık ve avukatlık da yapmaktadır.  

 

  ----------- 

 

Denise Jeanne Marie RIGOT spent most of her career in the C-units of corporations and held executive roles in upper management. With her knowledge of the law and foreign languages, she undertook various positions in foreign affairs consultancy in legal transactions. She has gained her experiences in Administrative Law by providing consultancy services on Public Procurement Law. 

Following her degree in Istanbul University Law Department, Denise as one of the lawyers of Ankara Bar Association, continued her career in Ankara. She started her first private law firm as one of the founder members of ARKE Law and Consultancy Office in Ankara. Denise, currently continues her career as one of the lawyers at Aslanpınar Law Consultancy Mediation Office located in Bodrum. 

Denise also enriched her career with numerous certificate programs of the Ankara Bar Association on Family Law, Criminal Law, Labor Law, Real Estate Law on sales and rental disputes, and of the Ankara Social Sciences University on Criminal Law and with other certificate programs. 

Furthermore, Denise fluently speaks English, French, and Turkish. Moreover, she focuses her practice on legal solutions for foreign natural persons to acquire property in Turkey, acquire citizenship, and provide consultancy in the fields of International Private Law. 

 

 ----------- 

 

Denise Jeanne Marie RIGOT a effectué toute sa carrière dans les sections de direction des grandes entreprises. Ayant de fortes connaissances en droit et en langues étrangères, elle a occupé divers postes de conseil en affaires étrangères dans le cadre de transactions juridiques. Ses expériences vont principalement du droit administratif aux services de conseil en droit des marchés publics. 

Après avoir obtenu son diplôme au département de droit de l'Université d'Istanbul, Denise a continué sa carrière en étant l’une des avocates d’Ankara. Elle a créé son premier cabinet d'avocats privé en tant que l'une des membres fondateurs du cabinet d'avocats et de conseil ARKE à Ankara. Après avoir fait les premiers pas de sa carrière à Ankara, Denise poursuit actuellement sa carrière en tant qu'avocate au Cabinet d’Avocat, de Conseil et de Médiation Aslanpınar, situé à Bodrum. 

Denise a également enrichi sa carrière avec de nombreux programmes de certificat sur le Droit de la Famille, le Droit Pénal, le Droit du Travail et sur le Droit Immobilier concernant les litiges de vente et de location de l'Association du Barreau d'Ankara, et sur le Droit Pénal de l'Université des Sciences Sociales d'Ankara et avec d'autres programmes de certificat. 

Entre autres, Denise parle couramment le français, l'anglais et le turc. Elle concentre sa pratique aussi sur les solutions juridiques permettant aux personnes étrangères d'acquérir une propriété en Turquie, d'acquérir la citoyenneté, et de fournir des conseils dans les domaines du Droit International Privé.