Lisans eğitimini 2019 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Alper Taşar, Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık faaliyetine Aslanpınar Hukuk Bürosu’nda başlamış olup Ankara’da avukatlık faaliyetine ve Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli sertifika programları ile özellikle vergi hukuku olmak üzere ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku, arabuluculuk ve arabuluculukta taraf vekilliği alanlarında perspektifini genişletmeyi amaçlamıştır. 2020 yılında ülkemizde görülen Koronavirüs / COVID-19 salgını sonrasında değişen mevzuatla birlikte ortaya çıkan hukuki durumu aydınlatabilmek amacıyla kurulan sosyal sorumluluk platformu olan Salgın Hukuku Platformu’nun kurucuları arasındadır. Bu dönemden sonra konuyla ilgili makaleler yazmış ve yargı kararlarının muhtemel gidişatını, yaşanabilecek uyuşmazlıklardan önce kaleme alarak başarılı çalışmalarda bulunmuştur. Özellikle vergi hukuku kapsamında akademik çalışmalarda bulunmaya devam etmekte olup yalnızca Türk Vergi Sistemine değil, Avrupa Birliğine üye ülkelerin vergi sistemleri üzerine de yoğunlaşmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği Vergi Hukuku Komisyonu’nun düzenlemiş olduğu Vergi Uyuşmazlıklarında Avukatlık ve Yargı Kararları Işığında Güncel Konular Semineri’nde çalışmalarda bulunmuş; T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV), Çankaya Arabuluculuk Merkezi ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yapılan “Arabuluculuğun Güncel Sorunları ve Geleceği” panelinin organizasyonunda yer almıştır. 2011 yılında University of the West of England’da İngilizce eğitimi alan Alper Taşar, ileri derecede İngilizce bilmektedir.