• Tarih: 25.01.2023
  • Yazar: Hazine ve Maliye Bakanlığı

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/mevzuat/7420-sayili-gelir-vergisi-kanunu-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gecici-2-nci-maddesinin-uygulanmasina-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-teblig

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/mevzuat/7420-sayili-gelir-vergisi-kanunu-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gecici-2-nci-maddesinin-uygulanmasina-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-teblig

Diğer Mevzuatlar