• Tarih: 21.07.2022
  • Yazar: Cumhurbaşkanı Kararı

5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6183 Sayılı AATUHK'un 51'inci maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı aylık %1,6'dan %2,5'e çıkarıldı.

21 Temmuz 2022 PERŞEMBE                                                            Resmî Gazete Sayı : 31899                                                         CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5801

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

                                                                     20 Temmuz 2022

       

                                                                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/5801-sayili-cumhurbaskani-karariyla-6183-sayili-aatuhk-un-51-inci-maddesinde-duzenlenen-gecikme-zammi-orani-aylik-1-6-dan-2-5-e-cikarildi

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/5801-sayili-cumhurbaskani-karariyla-6183-sayili-aatuhk-un-51-inci-maddesinde-duzenlenen-gecikme-zammi-orani-aylik-1-6-dan-2-5-e-cikarildi

Diğer Kararlar