• Tarih: 09.06.2022
  • Yazar: Uyuşmazlık Mahkemesi

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan davacının adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürecek açtığı tazminat davasının adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir

9 Haziran 2022 tarihli 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı'nda; Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan davacının adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesi istemiyle açılan tazminat davasının adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiğine karar verildi.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ

Dava, Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu/hükümlü olarak bulunan davacının adil yargılanma hakkının kısıtlandığı, hak arama özgürlüğünü ve yargı bağımsızlığına dair haklarının ihlal edildiğini ileri sürülerek uğranıldığı ileri sürülen maddi ve manevi zararın giderilmesi istemiyle açılmıştır.

Olayda, davacı iddiasının, yukarıda hükümlerine yer verilen 4675 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan "...varsa şikayet niteliğindeki konular hakkında karar vermek..." hususuna ilişkin olup bu şikayetleri incelemesinin ve karara bağlamanın İnfaz Hakimliği'nin görevinde olduğu düzenlemesine istinaden, bu konulardaki şikayetlere bakmakla adli yargı yerinin görevli olduğu belirlenmiş olup aynı şikayetten kaynaklanan tazminat istemli davalara da adli yargı yerinde bakılacağı, ancak mahkemenizin adli yargı içerisinde hangi yargı merciinin bu davalara bakmakla görevli olduğu hususunda karar verme yetkisi bulunmadığı gözetildiğinde, bu belirlemenin ilgili yargı kolunun kendi içerisinde yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle, davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna hükmedilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/uyusmazlik-mahkemesi-karari/kapali-ceza-infaz-kurumunda-hukumlu-olarak-bulunan-davacinin-adil-yargilanma-hakkinin-ihlal-edildigini-ileri-surecek-actigi-tazminat-davasinin-adli-yargi-yerinde-cozumlenmesi-gerekir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/uyusmazlik-mahkemesi-karari/kapali-ceza-infaz-kurumunda-hukumlu-olarak-bulunan-davacinin-adil-yargilanma-hakkinin-ihlal-edildigini-ileri-surecek-actigi-tazminat-davasinin-adli-yargi-yerinde-cozumlenmesi-gerekir

Diğer Kararlar