• Tarih: 09.06.2022
  • Yazar: Uyuşmazlık Mahkemesi

İcra müdürlüğünce ihale satış bedeli içinden tahakkuk ettirilen tapu harcının tahsil edilmesinden kaynaklanan davanın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir.

9 Haziran 2022 tarihli 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı'nda; ipotekli taşınmazın ihalesinde tahakkuk ettirilen tapu harcının 1/2'lik kısmına denk gelen kısmının icra müdürlüğünce ihale satış bedeli içerisinden tahsil edilmesi işleminden kaynaklanan davanın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerektiğine karar verildi.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ

Dava, davacı bankanın kredi borçlusu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takip sebebiyle, ipotekli taşınmazın ihalesinde icra müdürlüğünce tahakkuk ettirilen tapu harcının 1/2'lik kısmına denk gelen 13.104 TL'nin ihale satış bedeli içerisinden tahsil edilmesi üzerine, anılan miktarın iadesi başvurusunun reddi karararının iptali ile 13.104 TL tutarındaki tapu satım harcının davacıya ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Olayda; ipotekli taşınmazın ihale yoluyla satışı üzerine taşınmazın satış bedeli üzerinden hesaplanarak Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılan ve satıcı payı olarak kesilen tapu harcının harçtan muaf olduğu ileri sürülerek iadesi istenilmektedir. İadesi istenen tapu harcı, dayanağını 492 sayılı Harçlar Kanunu'ndan almaktadır. Her ne kadar taşınmazın satışı, icra müdürlüğünce yapılan ihale üzerine gerçekleşmiş ve harç da satış bedeli üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş ise de, yalnızca bu durumun tahsil edilen harcın özel hukuk ilişkisine dayandığına karine oluşturması mümkün değildir.

Bu itibarla, taşınmaz satışının 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında tapu harcından muaf olup olmadığına ilişkin koşullarının oluşup oluşmaduğu ve iadeye konu olup olmayacağının tespitine yönelik olarak, 492 sayılı Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre inceleme yapılması gerekmektedir. Bu yoldaki incelemeyi yapma görevi 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun maddeleri uyarınca Vergi Mahkemesine verilmiştir.

Bu durumda, icra müdürlüğünce ipotekli taşınmazın ihale yoluyla satışı üzerine, taşınmazın satış bedeli üzerinden satıcı payı olarak kesilen tapu harcının muafiyet nedeniyle ödenmemesi gerektiği ileri sürülerek yapılan başvurunun reddi yolundaki işlemin iptali ve ödenen harcın iadesi istemiyle açılan davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Kanun'un 2. ve 2576 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca idari yargı içerisinde yer alan vergi mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle, davanın çözümünde İDARİ YARGI YERİNİN görevli olduğuna karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/uyusmazlik-mahkemesi-karari/icra-mudurlugunce-ihale-satis-bedeli-icinden-tahakkuk-ettirilen-tapu-harcinin-tahsil-edilmesinden-kaynaklanan-davanin-idari-yargi-yerinde-cozumlenmesi-gerekmektedir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/uyusmazlik-mahkemesi-karari/icra-mudurlugunce-ihale-satis-bedeli-icinden-tahakkuk-ettirilen-tapu-harcinin-tahsil-edilmesinden-kaynaklanan-davanin-idari-yargi-yerinde-cozumlenmesi-gerekmektedir

Diğer Kararlar