• Tarih: 09.06.2022
  • Yazar: Uyuşmazlık Mahkemesi

Açık artırma usulü ihale sonucu satılan taşınmaza ilişkin KDV iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın vergi mahkemesinde görülmesi gerekir.

9 Haziran 2022 tarihli 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı'nda; Satış Memurluğu dosyasında yapılan açık artırma usulü ihale sonucu satılan taşınmaza ilişkin olarak %1 yerine %18 alındığı ileri sürülen KDV'nin iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiğine karar verildi.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ

Dava, davacı tarafından Urla Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2020/2 sayılı dosyasında yapılan açık artırma usulü ihale sonucu satılan taşınmaza ilişkin olarak %1 yerine %18 alındığı ileri sürülen KDV'nin fazlaya ilişkin kısmının iadesine karar verilmesi istemiyle tahsil işlemini gerçekleştiren vergi dairesine açılmıştır.

Somut olayda, ihale yoluyla satışı yapılan taşınmaza ilişkin olarak tahakkuk edilen %18 oranlı KDV'nin vergi dairesince tahsil edildiği noktasında tartışma bulunmamaktadır. Bu durumda satış memurluğunun vergi sorumlusu sıfatı sona ermiş, verginin iadesinin muhatabı vergi dairesi olmuştur. Bu kapsamda açılan davada, 3065 sayılı Kanun hükümleri gereğince KDV'ye ilişkin uyuşmazlığını görüm ve çözümü görevi, 2576 sayılı Kanun uyarınca idari yargı içerisinde yer alan vergi mahkemelerine ait bulunmaktadır.

Bununla birlikte, somut olayda da uygulanması mümküm görünen icra mahkemelerinin "istihkak davaları" ile "ihalenin feshi davalarına" ilişkin kararları dışındaki takip hukukuna ilişkin kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, somut olaydaki gibi KDV'nin tahsilini gerçekleştiren vergi idaresinin olası şikayet davasının tarafı olmaması ve mahkemece şikayet konusu hakkında verilecek kararın maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmemesi nedeniyle, KDV'nin oranı yönünden Sulh Hukuk Mahkemesince verilecek kararın icrailiği de tartışmalı hale geleceğinden "memur işlemini şikayet davası" sürecinin uyuşmazlık konusu olaya uygulanması mümkün görünmemektedir.

Bu durumda, söz konusu katma değer vergisinin %1 orandan fazlasını iadesi istemine ilişkin davada vergi mahkemesinin görevli olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle, davanın çözümünde İDARİ YARGI YERİNİN görevli olduğuna karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/uyusmazlik-mahkemesi-karari/acik-artirma-usulu-ihale-sonucu-satilan-tasinmaza-iliskin-kdv-iadesine-karar-verilmesi-istemiyle-acilan-davanin-vergi-mahkemesinde-gorulmesi-gerekir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/uyusmazlik-mahkemesi-karari/acik-artirma-usulu-ihale-sonucu-satilan-tasinmaza-iliskin-kdv-iadesine-karar-verilmesi-istemiyle-acilan-davanin-vergi-mahkemesinde-gorulmesi-gerekir

Diğer Kararlar