• Tarih: 09.06.2022
  • Yazar: Uyuşmazlık Mahkemesi

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 4703 sayılı Kanun uyarınca verilen idari para cezasının iptali istemiyle açılan davanın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.

9 Haziran 2022 tarihli 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı'nda; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 4703 sayılı Kanun uyarınca verilen idari para cezasının iptali istemiyle açılan davanın, 7223 sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeler uyarınca idari yargıda çözümlenmesi gerektiğine karar verildi.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, görev konusunda taraflar için müktesep hak doğmayacağı; bu nedenle, yeni bir kanunla kabul edilen görev kurallarının geçmişe de etkili olacağı, bilinen bir genel hukuk ilkesidir.

Davanın açıldığı andaki kurallara göre görevli olan mahkeme, yeni bir kanun ile görevsiz hale gelmiş ise, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekeceği; ancak, yeni kanundaki görev kuralının, değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanacağına dair intikal hükümlerinin varlığı halinde, mahkemece görevsizlik kararı verilemeyeceği açıktır.

Diğer taraftan dava görevsiz mahkemede açılmış, bu sırada yapılan bir kanun değişikliği ile görevsiz mahkeme o dava için görevli hale gelmiş ise, mahkemenin davaya bakmaya devam etmesi gerekir.

İncelenen uyuşmazlıkta, öngörülen idari para cezasının olay tarihinde yürürlükte bulunan ancak 12.03.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7223 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4703 sayılı Kanun uyarınca verildiği, 5326 sayılı Kanun'un 16. maddesinde belirtilen idari yaptırım türlerinden biri olduğu, 7223 sayılı Kanun ile yeniden düzenlendiği ve bu Kanun'da idari yaptırım kararlarına karşı itiraz konusunda görevli mahkemenin gösterildiği anlaşılmıştır.

Bu durunda, Kabahatlar Kanunu'nun 5560 sayılı Kanun'la değişik 3. maddesinde belirtildiği üzere, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacağından ve 7223 sayılı Kanun'da da, bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanacağına ilişkin bir düzenleme yer almadığından, davanın görüm ve çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/uyusmazlik-mahkemesi-karari/7223-sayili-urun-guvenligi-ve-teknik-duzenlemeler-kanunu-ile-yururlukten-kaldirilan-4703-sayili-kanun-uyarinca-verilen-idari-para-cezasinin-iptali-istemiyle-acilan-davanin-idari-yargi-yerinde-cozumlenmesi-gerekir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/uyusmazlik-mahkemesi-karari/7223-sayili-urun-guvenligi-ve-teknik-duzenlemeler-kanunu-ile-yururlukten-kaldirilan-4703-sayili-kanun-uyarinca-verilen-idari-para-cezasinin-iptali-istemiyle-acilan-davanin-idari-yargi-yerinde-cozumlenmesi-gerekir

Diğer Kararlar