• Tarih: 07.05.2021
  • Yazar: Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Gerçek Zarara İlişkin Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Zararın Hasıl Olduğu Tapu İptal Kararlarının Kesinleşme Tarihleri Esas Alınmalıdır

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/2432
Karar : 2016/12374
Tarih : 19.12.2016
  • BEDEL TESPİTİ
  • TALEPLE BAĞLILIK KURALI
  • TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI
  • EKSİK ARAŞTIRMA

(4721 s. MK m. 1007)
ÖZET
Tapu kaydının iptali ile davacı yanın mamelekinde meydana gelen gerçek zarara ilişkin tazminat miktarının belirlenmesinde esas alınacak değerlendirme tarihinin, zararın hasıl olduğu tapu iptal kararlarının kesinleşme tarihleri olup, bu tarihlere göre taşınmazların değeri, değerlendirme gününden evvelki özel gayesi bulunmayan satışlara göre hesaplanması suretiyle tazminat miktarının belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili 23/09/2011 havale tarihli dilekçesiyle; müvekkilinin maliki olduğu 4299, 4300, 4301, 4304, 4305, 4308, 4312, 4313, 4316, 4317, 4318, 4322, 4323 ve 4324 parsel sayılı taşınmazlarının tapu kaydının kesinleşen mahkeme kararıyla iptal edilmesi nedeniyle müvekkilinin uğradığı zarardan TMK’nın 1007. maddesi uyarınca Hazinenin sorumlu olduğunu belirterek şimdilik 50.000,00.-TL maddi tazminatın 23/03/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Hazineden tahsili isteğiyle dava açmıştır. Daha sonra 22/03/2012 tarihli harçlı ıslah dilekçesiyle tazminat isteğini toplamda 350.000,00-TL’ye yükseltmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne ve 350.000,00.-TL maddi tazminatın, 50.000,00.-TL’sine davanın kesinleştiği tarih olan 24/05/2010 tarihinden, bakiye 300.000,00.-TL’sine ıslah tarihi olan 22/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Hazineden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK'nın 1007. maddesi uyarınca tazmini isteğine ilişkindir.

Tazminat isteğine dayanak ve ... ilçesi Merkez mahallesinde bulunan taşınmazlardan;

4299 parsel sayılı 361,70 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda "Arsa" vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptali ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/65 – 2010/260 sayılı kararıyla, 4299 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 23/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4300 parsel sayılı 306,60 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda "Arsa" vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/67 – 2010/262 sayılı kararıyla, 4300 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 23/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4301 parsel sayılı 306,50 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda "Arsa" vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/68 – 2010/263 sayılı kararıyla, 4301 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 24/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4304 parsel sayılı 307,10 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda “arsa” vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/66 – 2010/261 sayılı kararıyla, 4304 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 23/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4305 parsel sayılı 307,10 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda “arsa” vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/70 – 2010/264 sayılı kararıyla, 4305 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 24/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4308 parsel sayılı 279,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda “arsa” vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/71 – 2010/265 sayılı kararıyla, 4308 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 24/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4312 parsel sayılı 300,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda “arsa” vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/77 – 2010/270 sayılı kararıyla, 4312 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 24/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4313 parsel sayılı 300,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda “arsa” vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/76 – 2010/269 sayılı kararıyla, 4313 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 24/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4316 parsel sayılı 300,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda “arsa” vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/75 – 2010/268 sayılı kararıyla, 4316 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 24/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4317 parsel sayılı 300,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda “arsa” vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/73 – 2010/267

sayılı kararıyla, 4317 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 23/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4318 parsel sayılı 404,50 m² yüzölçümündeki taşınmaz tapuda “arsa” vasfıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli dava nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2010 tarih ve 2010/72 – 2010/266 sayılı kararıyla, 4318 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 24/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir.

4322, 4323 ve 4324 parsel sayılı ve 300,00’er m² yüzölçümündeki taşınmazlar tapuda “arsa” vasıflarıyla davacı şirket adına kayıtlı iken, Orman Yönetimi ve Hazine vekili tarafından açılan tapu iptal ve tescil istemli davalar nedeniyle, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/07/2009 tarih ve 2008/388 – 2009/261 sayılı kararıyla, 4322, 4323 ve 4324 parsel sayılı taşınmazların krokide sırasıyla (F, E ve D) harfleriyle gösterilen sırasıyla (2,61 m²; 53,25 m² ve 13,87 m²) yüzölçümündeki bölümlerinin tapu kayıtlarının iptali ile anılan bölümlerin orman vasfıyla Hazine adına; aynı taşınmazların sırasıyla krokide (A, B ve C) harfleriyle gösterilen sırasıyla (297,39 m²; 246,75 m² ve 286,13 m²) bölümlerinin ise 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan yer olduğu gerekçesiyle tapu kayıtlarının iptaliyle anılan bölümlerin Hazine adına tapuya tescillerine karar verilmiş, verilen bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 24/05/2010 tarihinde kesinleşmiştir.

... Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü 10/05/2013 tarih ve B.07.4.DEF.0.77.4.NN.0.03/770401001938/1037 sayılı cevabî yazısında dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak 6292 sayılı Kanun uyarınca iadesi konusunda başvuru yapılmamış olduğu bildirilmiş, yine davacı şirket vekili de 06/05/2013 tarihli celse de, iade konusunda 6292 sayılı Kanun uyarınca iade için müracaatta bulunmayacaklarının ifade etmiştir.

Mahkemece yapılan inceleme ve araştırma hükme yeterli olmadığı gibi karar usul ve kanuna da aykırıdır. Şöyle ki; tapu kaydının iptali ile davacı tarafın malvarlığında oluşan gerçek zarara ilişkin tazminat miktarının belirlenmesinde esas alınacak değerlendirme tarihi zararın meydana geldiği tapu iptal kararlarının kesinleştiği 24/05/2010 ve 23-24/03/2011 tarihleri olup, bu tarihlere göre taşınmazların değeri, değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre hesaplanması suretiyle tazminat miktarının belirlenmesi gerekirken, hükme dayanak raporu hazırlayan bilirkişiler tarafından taşınmazlara dava tarihine göre ve emsal karşılaştırması yapılmadan soyut ifadelerle değer biçildiğinden, bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir.

Bundan başka, davacı vekili tarafından dava dilekçesinde 50.000,00-TL maddi tazminat için 23/03/2011 tarihinden, ıslah dilekçesinde ise faiz talep edilmediği halde talep aşılarak tazminat miktarının 50.000,00-TL’sine 24/05/2010 tarihinden, bakiye 300.000,00-TL’sine ise ıslah tarihi olan 22/03/2012 tarihinden faize hükmedilmesi, yine bilirkişilerce taşınmazların toplam değeri 306.075,50-TL olarak hesaplanmasına rağmen gerekçesi de açıklanmadan bilirkişi raporundan fazlaya hükmedilmesi de ayrıca doğru olmamıştır.

O halde sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için, taraflara dava konusu taşınmazlara mümkünse aynı beldeden ve 4322, 4323 ve 4324 sayılı parseller yönünden değerlendirme tarihi olan 24/05/2010 tarihinden, diğer parseller yönünden ise 23-24/03/2011 tarihlerinden önceki yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınmalı, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmeli, dava konusu taşınmazların değerlendirme tarihleri itibariyle, emsal alınacak taşınmazların ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulmalı, ayrıca dava konusu taşınmazların; imar planındaki konumu, imar planının ölçeği ve onaylama tarihi ile

dava konusu taşınmazların emsallere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından resen belirlenen emlak vergisine esas metrekare değeri ilgili belediye başkanlığından ayrı ayrı sorularak ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtildikten sonra önceki bilirkişiler dışında yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılıp dava konusu taşınmazların değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu taşınmazların toplam değeri belirlenip oluşacak sonuca göre ve taleple bağlı kalınarak bir karar verilmelidir. Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 19/12/2016 günü oy birliği ile karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/gayrimenkul-hukuku/gercek-zarara-iliskin-tazminat-miktarinin-belirlenmesinde-zararin-hasil-oldugu-tapu-iptal-kararlarinin-kesinlesme-tarihleri-esas-alinmalidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/gayrimenkul-hukuku/gercek-zarara-iliskin-tazminat-miktarinin-belirlenmesinde-zararin-hasil-oldugu-tapu-iptal-kararlarinin-kesinlesme-tarihleri-esas-alinmalidir

Diğer Kararlar