• Tarih: 03.03.2021
  • Yazar: Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Sanığın Rızası Olmaksızın Başka Bir Kişinin Sosyal Medyadaki Fotoğrafını Kendi Sosyal Medya Hesabında Paylaşması Verileri Hukuka Aykırı Verme Veya Ele Geçirme Suçunu Oluşturur.

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/713
Karar : 2018/4817
Tarih : 25.04.2018
  • VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU

(5237 s. TCK m. 136)

ÖZET

Sanığın, katılanın, internette facebook hesabındaki profil resmini kopyalayarak rıza olmaksızın kendi facebook hesabına koyması şeklinde sübutu kabul edilen eylemi nedeniyle TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraat hükmü kurulması kanuna aykırıdır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılan vekilinin bir nedene dayanmayan sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın, katılanın, internette facebook hesabındaki profil resmini kopyalayarak rıza olmaksızın kendi facebook hesabına koyması şeklinde sübutu kabul edilen eylemi nedeniyle TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 25.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: Corpus'da yer alan içtihat metinlerinin basılı yayında ve ticari olmayan elektronik ortamda kullanılması referans gösterilmek şartıyla (www.corpus.com.tr) serbesttir.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/sanigin-rizasi-olmaksizin-baska-bir-kisinin-sosyal-medyadaki-fotografini-kendi-sosyal-medya-hesabinda-paylasmasi-verileri-hukuka-aykiri-verme-veya-ele-gecirme-sucunu-olusturur

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/sanigin-rizasi-olmaksizin-baska-bir-kisinin-sosyal-medyadaki-fotografini-kendi-sosyal-medya-hesabinda-paylasmasi-verileri-hukuka-aykiri-verme-veya-ele-gecirme-sucunu-olusturur

Diğer Kararlar