• Tarih: 01.03.2021
  • Yazar: Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Sahte Fatura Kullanma Suçundan Yargılanılan Bir davada Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Hüküm Kurulamaz

TC

YARGITAY

ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

E:2019/1824 

K:2020/4819 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ: Vergi Usul Kanununa Muhalefet

HÜKÜM: Beraat

5271 sayılı CMK'nin 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiil ve failden ibaret olup, iddianamade açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılarak açılmayan davadan yargılama yapılıp hüküm kurulmasının mümkün bulunmadığı; Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.02.2014 tarih ve 2014/4493 esas sayılı iddianamesi ile 213 sayılı VUK’nin 367. maddesine göre dava şartı olan mütalaa ve vergi suçu raporuna uygun olarak sanık hakkında, "2008 takvim yılında sahte fatura kullanma" suçundan kamu davası açıldığı, "sahte fatura düzenleme" suçundan açılmış bir dava bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan "sahte fatura düzenleme" ve "sahte fatura kullanma" suçlarının birbirine dönüşmeyeceği gözetilmeden iddianame dışına çıkılarak "sahte fatura düzenleme" suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.09.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/sahte-fatura-kullanma-sucundan-yargilanilan-bir-davada-sahte-fatura-duzenleme-sucundan-hukum-kurulamaz

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/sahte-fatura-kullanma-sucundan-yargilanilan-bir-davada-sahte-fatura-duzenleme-sucundan-hukum-kurulamaz

Diğer Kararlar