• Tarih: 02.03.2021
 • Yazar: Yargıtay 18. Ceza Dairesi

İşçiden Boş Senet Alan İşveren İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal Suçunu İşlemiştir

T.C.
YARGITAY
ONSEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/6498
Karar : 2020/1716
Tarih : 21.01.2020

  • İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ
  • ŞİKAYET KOŞULU
  • KAMU DAVASININ DÜŞMESİ

  (5237 s. TCK m. 119)

  ÖZET
  İhaleyi kazanan firma yetkilisi olan sanıkların şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını önlemek amacıyla, alacaklısı, tarihi ve miktarı olmayan senetler alınacağını, vermek istemeyenlerin işten çıkarılacağını söyledikleri iddia edilen olayda, sanıkların eyleminin TCK'nın 119. maddesi kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olup olmadığı tartışılarak, suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı tespit edilmeksizin şikayetin süresinde olmadığı gerekçesi ile kamu davasının düşmesine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

  SUÇ : İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

  HÜKÜMLER : Düşme

  KARAR

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Müşteki Ankara ... vekilinin temyiz talebinin incelenmesinde;

  Suçtan doğrudan zarar görmediği, bu nedenle davaya katılma ve Kanun yoluna başvurmak hakkı bulunmadığı anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca müşteki Ankara ...'nün tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

  Katılanlar ......’ın temyiz taleplerinin incelenmesinde;

  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

  Ankara ... yetkililerinin kamu görevinin yürütülmesi ile ilgili olarak işlendiği iddia edilen suç nedeniyle katılanlarca yapılan ihbar ve şikayetleri süresi içerisinde CMK’nın 158/4. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiğinin anlaşılması karşısında yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

  Kabule göre de;

  İhaleyi kazanan firma yetkilisi olan sanıklar ... ve ....’ün şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını önlemek amacıyla, alacaklısı, tarihi ve miktarı olmayan senetler alınacağını, vermek istemeyenlerin işten çıkarılacağını söyledikleri iddia edilen olayda, sanıkların eyleminin TCK'nın 119. maddesi kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olup olmadığı tartışılarak, suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı tespit edilmeksizin şikayetin süresinde olmadığı gerekçesi ile kamu davasının düşmesine karar verilmesi,

  Kanuna aykırı, katılanlar ..., ..., ...’ın temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnameye aykırı olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, 21/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/isciden-bos-senet-alan-isveren-is-ve-calisma-hurriyetini-ihlal-sucunu-islemistir

  https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/isciden-bos-senet-alan-isveren-is-ve-calisma-hurriyetini-ihlal-sucunu-islemistir

  Diğer Kararlar