• Tarih: 30.09.2022
  • Yazar: Bodrum 1.Sulh Ceza Hakimliği

Alkol Metre İle Kan Testi Ölçümleri Saate Göre Azalma Parametresi Çerçevesinde Değerlendirildiğinde Sınırın Altında İse Verilen İdari Para Cezası Ve Ehliyete El Koyma İşlemi İptal Edilir

BODRUM 1.SULH CEZA HAKİMLİĞİ

TARİH: 23.09.2022

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Alkol, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme Yasağı başlıklı 48. Maddesi uyarınca verilen idari para cezası verilmesi ve sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması kararının iptaline ilişkindir.

OLAY

Bodrum Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği görevlilerince 31/08/2022 günü, saat 02:43 sıralarında, Turgutreis-Bodrum Karayolu Km 35’de yapılan alkol denetimleri sırasında, 48 ****** plaka sayılı otomobil sürücüsüne yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip alkol metre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda 0,65 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, bunun üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 (Hususi otomobilleri 0,50 promil üzerine alkollü bir şekilde kullanmak) maddesi gereğince 1823 TL trafik idari para cezası uygulanarak, aynı Kanun'un 48/5 maddesini geriye dönük 5 yıl içerisinde 1. kez ihlal ettiği tespit edildiğinden, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmuştur.

BAŞVURUCUNUN İDDİALARI

 31/08/2022 günü, saat 02:39'da yapılan trafik kontrolü sırasında, alkol metre cihazı ile yapılan ölçüm neticesinde 0,65 promil alkollü olduğu gerekçesiyle hakkında trafik idari para cezası düzenlenerek sürücü belgesine 6 ay süreyle konulduğu,  promil sonucuna itiraz etmek amacıyla aynı gün saat 04:51'de Bodrum Devlet Hastanesine müracaat ederek kan tahlili yaptırdığını, tahlil raporu sonucunun 0,13 promil çıktığını, ilgili kanun ve yönetmelik gereği uygulanan prosedür neticesinde, alkol oranının yasal sınırı aşmadığının açıkça görüldüğünü, buna rağmen uygulanan idari para cezası ve sürücü belgesine el koyma işlemlerinin haksız ve dayanaksız olması nedeniyle ayrı ayrı iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

KARAR ÖZETİ

Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği 23.09.2022 tarihli kararında özetle:

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 97 maddesinin; “Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilerek tespitin sağlık kuruluşlarında yaptırılması halinde, her iki tespit arasındaki süre, teknik cihazla ölçüm yapılmasına izin verilmemesi halinde ise kaza saati ile sağlık kurulusunda yapılan tespit saati arasındaki süre göz önünde bulundurularak sağlık kuruluşunda yapılan tespit sonucuna ilk ölçümü yapan trafik kuruluşu tarafından her bir saat için 0,15 promil eklenmek suretiyle alkol oranı belirlenir ve çıkan sonuca göre işlem tesis edilir..” şeklinde düzenlendiği, başvuruda bulunana trafik görevlileri tarafından yapılan alkol muayenesi işlem saatinin 02:43 olduğu, başvuruda bulunanın Bodrum Devlet Hastanesinde yaptırmış olduğu kan tahlili işlem saatinin ise 04:51 olduğu, iki işlem arasında 128 dakikalık zaman farkının olduğu, vücuttaki alkol oranının saatte 0,15 promil düştüğünün adli tıp kurumu tarafından tespit edildiği, buna göre yapılan hesaplamada; 128x0,15/60=0,32 işleminden yola çıkıldığında başvuruda bulunanın hastane ölçümünde çıkan 0,135 promilin üzerine iki ölçüm arasındaki saat farkından dolayı oluşan 0,32 promil eklendiğinde, başvuruda bulunanın ilk ölçüm anında 0.455 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla başvuruda bulunanın trafik kontrol saatinde kullanmış olduğu araç cinsi de göz önüne alındığında, alkol değerinin yasal sınırlar altında kaldığının anlaşıldığı, her ne kadar kararına karşı başvuruda bulunulan kurumdan gelen cevap yazısında, idarece yapılan işlemlerin usul ve yasalara uygun olduğundan bahisle başvurunun reddine karar verilmesi talep edilmiş ise de; başvuruda bulunanın yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullandığı hususundan bahsedilemeyeceği gibi başvuruda bulunanın trafik görevlilerince yapılan alkol ölçümü ile hastanede yapılan alkol ölçümü arasında 0,515 promil fark olduğu, iki ölçüm arasındaki farkın tıbben de mümkün olmadığı, bu haliyle başvuruda bulunanın ilk ölçüm anında alkollü olup olmadığı hususunda hakimliğimizce şüphe oluştuğu, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin kabahatler kanununa uygulanabilirliği de dikkate alındığında başvurunun ayrı ayrı kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

-Bodrum Bölge Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin 31/08/2022 tarihli 1.823,00 TL bedelli idari para cezası ve 31/08/2022 tarihli geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanaklarının hukuka aykırı olması nedeniyle AYRI AYRI KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/alkol-metre-ile-kan-testi-olcumleri-saate-gore-azalma-parametresi-cercevesinde-degerlendirildiginde-sinirin-altinda-ise-verilen-idari-para-cezasi-ve-ehliyete-el-koyma-islemi-iptal-edilir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/alkol-metre-ile-kan-testi-olcumleri-saate-gore-azalma-parametresi-cercevesinde-degerlendirildiginde-sinirin-altinda-ise-verilen-idari-para-cezasi-ve-ehliyete-el-koyma-islemi-iptal-edilir

Diğer Kararlar