• Tarih: 14.05.2021
  • Yazar: İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi

Telekonferans Yoluyla Görüşmeye Katılan Sanığa İmzalaması İçin Kargoyla Gönderilen Arabuluculuk İlk Oturum Tutanağını Sanığın Göndermemesi Halinde Resmi Belgeyi Bozmak ve Yok Etmek Suçunu İşlediği Sabittir

                 T.C.

İSTANBUL ANADOLU

13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

                     

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO                        : 2020/…. ESAS

DURUŞMA TARİHİ            : 20/04/2021

CELSE NO                         : 2

HAKİM                                :

CUMHURİYET SAVCISI    :

KATİP                                 :         

           Belirli gün ve saatte 2. Celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

           Duruşmaya gele olmadığı anlaşıldı.

           Sanık hakkında çıkartılan yakalama emrinin infaz edildiği görüldü.

           C.Savcısı; soruşturmanın genişletilmesi talebimiz yoktur. Esas hakkındaki mütalaamızı bildireceğiz dedi.          

C. SAVCSI ESAS HAKKINDAKİ MÜTAALASINDA: Katılanın ….. sicil sayılı Arabulucu olarak görev yaptığı, 19/11/2019 tarihinde başvurucu …….. ve vekili Avukat ….. karşı taraf …….. tazminat talepli dosyaya arabulucu olarak atandığı, 09/12/2019 günü ilk oturumun yapıldığı, sanık ……. diğer tarafların huzurunda telekonferans ile görüşmeye katıldığı, hazır bulunanlar tarafından imzalanan arabuluculuk ilk oturum tutanağının katılan tarafından kargoyla sanığa gönderildiği, sanığın tutanakları teslim aldığını, imzalayıp kargoyla göndereceğini bildirdiği ancak bir süre beklenmesine rağmen tutanakların geri gönderilmediği, katılanın tekrar aradığında sanığın evrakları göndermeyeceğini söylediğini söylediği, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanığın resmi belge niteliğinde olan arabuluculuk ilk oturum tutanağını yok etmek suretiyle üzerine atılı resmi belge niteliğinde olan arabuluculuk ilk oturum açılış tutanağını yok etmek suretiyle üzerine atılı resmi belgeyi bozmak yok etmek suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan TCK’nun 205/1, 53. Maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.

           Sanık hazır olmadığından son sözü sorulamadı.

           Dosya incelendi. Yargılamanın bittiği bildirildi.

           GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Ekli gerekçeli kararda açıklanacağı üzere:

Sanık …….. üzerine atılı resmi belgeyi bozmak ve yok etmek suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin güttüğü ve amaç saiki dikkate alınarak eylemine uyan TCK ‘nın 205/1 maddesi uyarınca takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezadan TCK’nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın cezasında başkaca yasal veya takdiri indirim veya artırım yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın aldığı hapis cezasının kanuni sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı ilamı ile verilen iptal kararı da gözetilerek hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3. Maddesinin uygulanmasına.

Sanığın engel teşkil edecek nitelikte adli sicil kaydının olmaması, eyleminden ötürü tazmine gerekli somut bir zararın bulunmaması, sanığın kişiliği ve dosyaya yansıyan olumlu tutumuna göre...WhatsApp Image 2021-05-14 at 11-12-48 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/telekonferans-yoluyla-gorusmeye-katilan-saniga-imzalamasi-icin-kargoyla-gonderilen-arabuluculuk-ilk-oturum-tutanagini-sanigin-gondermemesi-halinde-resmi-belgeyi-bozmak-ve-yok-etmek-sucunu-isledigi-sabittir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/telekonferans-yoluyla-gorusmeye-katilan-saniga-imzalamasi-icin-kargoyla-gonderilen-arabuluculuk-ilk-oturum-tutanagini-sanigin-gondermemesi-halinde-resmi-belgeyi-bozmak-ve-yok-etmek-sucunu-isledigi-sabittir

Diğer Kararlar