• Tarih: 06.12.2022
  • Yazar: Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

Yetkisiz mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilmesi üzerine davanın esasına girilmeden görevli mahkeme aşamasından önce dava şartı olan arabuluculuk işleminin tamamlanması usule uygundur

Olayda Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Ticaret Mahkemesi’nin görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermesi üzerine dava şartı olan arabuluculuk işlemini yapmamış olan davacı görevsizlik kararı kesinleşmeden arabulucuya başvurmuş ve anlaşmaya varılmadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir nüshasını mahkemeye sunmuştur. Ancak mahkemece duruşma açılmadan “hukuki dinlenilme hakkı” ihlal edilecek şekilde usulden reddedilmiştir.

Dava şartları, HMK’nın 115. maddesinin 1. fıkrasında dava şartlarının mevcut olup olmadığının yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden araştırılması gerektiği belirtilmiş, anılan Kanun’un 114. maddesinin 1. fıkrasında dava şartları sayılmıştır. Devamında diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir.

TTK’nın ilgili hükümlerinde, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak kabul edilmiştir.

İşbu davada davacı tarafından verilen görevsizlik kararı kesinleşmeden arabulucuya başvurulmuş ve son tutanağın bir örneği Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılmadan önce dosyaya sunulmuştur.

Bundan dolayı mahkeme tarafından verilen dava şartı yokluğu sebebiyle usulden ret kararı hukuka aykırıdır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle kanun yararına dayalı bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olamamak üzere kanun yararına BOZULMASINA oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yetkisiz-mahkeme-tarafindan-gorevsizlik-karari-verilmesi-uzerine-davanin-esasina-girilmeden-gorevli-mahkeme-asamasindan-once-dava-sarti-olan-arabuluculuk-isleminin-tamamlanmasi-usule-uygundur
Diğer Makaleler