• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert Karakeçili

Yeni Yapılandırma Kanunundaki Genç Girişimcilere Sağlanan Vergi Kolaylığı Nedir ?

MADDE 11- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “75.000 Türk lirasına” ibaresi “103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci diliminde yer alan tutara” şeklinde değiştirilmiştir.

 SORU 1) Genç girişimciler kimdir ?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef sahibi gerçek kişilerdir.

SORU 2) İkinci dilime girmesi ile daha mı az vergi ödenecek ?

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası için % 20 oran uygulanır şeklinde değişiklik yapılmış olup değişiklik öncesinde 75.000 TL kadar olan kısım için gelir vergisinden muafiyet hali mevcut iken güncel haliyle daha yüksek bir bir miktar olan 150.000 TL’ ye kadar olan gelirler için istisna hali mevcut olmuş oldu. Bu kapsamda hükmün kapsadığı miktar artarak yüksek gelirlerin de vergi istisnasına dahil edilmesi sağlanmış oldu. Daha az vergi ödemekten ziyade gelir miktarı arttırılarak ödenecek vergiler istisna kapsamın dahil edilerek vergiden muaf hale geldi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yeni-yapilandirma-kanunundaki-genc-girisimcilere-saglanan-vergi-kolayligi-nedir
Diğer Makaleler