• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanununda şüyuun izalesi yoluyla satışlarda harçlardan muafiyet mi getirildi ?

MADDE 14- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin mülga son fıkrasından önceki fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki, I/20-a fıkrası kapsamında şüyuun izalesi yoluyla satışa konu edilen her bir taşınmaza ilişkin devir ve iktisaplarda, bu fıkraya göre alınması gereken en az maktu harç miktarı, devir ve iktisap sayısı ile ilişkilendirilmeksizin, devir eden ve devir alanın her birinden bir kez alınır.”

 

  • Şüyuun izalesi yoluyla satış ne demektir?

 

Ortaklığın giderilmesi olarak da adlandırılan bu halde taşını veya taşınmaz malın icra yoluyla satılarak bedelinin paydaşlar arasında bölüştürülmesidir.

  • Ortaklığın giderilmesi halinde vergi muafiyeti mi geldi ?

 

Bir muafiyet demek yerinde olmasa da fazladan vergi alınması önlenerek harç ve değerli kağıt bedellerine ilişkin düzenleme yapılarak kolaylık sağlanmıştır. Tapu ve Kadastro işlemlerinde alınan harçlardan biri olarak düzenlenen bu halde binde yirmi oranında harç ödenmesi gereklidir. Bu ödemenin mükerrer ödemeye fırsat vermeden kaç devir gerçekleşirse gerçekleşsin devir eden ve devir alandan ayrı ayrı birer defa bu bu harcın alınacağını ifade etmektedir.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yeni-yapilandirma-kanununda-suyuun-izalesi-yoluyla-satislarda-harclardan-muafiyet-mi-getirildi
Diğer Makaleler