• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanunu ile sigorta kapsamında hasar ve zararın giderilmesinde orijinale eşdeğerlik nasıl belirlenecek?

MADDE 20- 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(6) Hasarın giderilmesine ve tazminatın ödenmesine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından usul ve esasları belirlenen sertifikasyon, takip ve denetim esaslarına uygun şekilde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından usul ve esasları belirlenen yeniden kullanılabilir parçaların kullanımına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. Motorlu taşıtlarda garantinin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.”

  • Tazmin halinde orjinalliğine eşdeğer olma hali nasıl belirlenecek?

Hasarın giderilmesine ve tazminatın orjinalliğe eşdeğerliğine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesinde yetkili makam değişerek Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek olup Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar ile yeniden kullanılabilir parçaların kullanılması teşvik edilmiştir.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yeni-yapilandirma-kanunu-ile-sigorta-kapsaminda-hasar-ve-zararin-giderilmesinde-orijinale-esdegerlik-nasil-belirlenecek
Diğer Makaleler