• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle katma değer vergisi indirimi nerelerde uygulanacak ?

MADDE 16- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “Şu kadar ki, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış hâlinde olan malların ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen katma değer vergisi, ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilir.”

  • Kimle Katma Değer Vergisi indiriminde yararlanabilecek ?

Şu kadar ki, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış hâlinde olan malların ithalatını yapan mükellefler vergi kolaylığından yararlanabilecektır. Mükellefler, eklenen kısımda bahsi geçen konuya dair vergileri yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirebilirler. Bu şekilde vergi indiriminden yararlanabilirler.

  • Vergi indiriminden ne zamana kadar yararlanılabilecek?

İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yeni-yapilandirma-kanunu-ile-katma-deger-vergisi-kanununda-yapilan-degisiklikle-katma-deger-vergisi-indirimi-nerelerde-uygulanacak
Diğer Makaleler