• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanunu ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan artış ne kadardır?

MADDE 18- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe” ibaresi “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre yüzde yüze” şeklinde değiştirilmiştir.

  • Yüzde yüze kadar artış yapılması için gerekli olan aşamalar nelerdir?

Bu arttırımı Cumhurbaşkanı yapacak olup teşvikten yararlanma için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yeni-yapilandirma-kanunu-ile-4691-sayili-teknoloji-gelistirme-bolgeleri-kanununda-yapilan-artis-ne-kadardir
Diğer Makaleler