• Tarih: 15.02.2023
  • Yazar: Yargıtay Başkanlar Kurulu

Yargıtay Başkanlar Kurulu kararı ile OHAL süresince duruşma ve müzakerelerin işleyişine dair düzenleme yapıldı

Yargıtay Başkanlar Kurulunun 13/02/2023 tarih ve 4 sayılı kararı

08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde, 08.02.2023 Çarşamba günü, saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiştir.

Olağanüstü Hal ilanından sonra, 120 sıra sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" 11.02.2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözü edilen Kararnamenin yargı alanında alınan tedbirler başlıklı 2.maddesinin 9.fıkrası ‘‘Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları ; a)Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu ......belirler" hükmüne yer verilmiştir. Yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Kararnamenin vermiş olduğu yetkiyi görüşmek üzere 13.02.2023 tarihinde saat 14.00’te toplanıldı.

Gereği görüşüldü:

Başkanlığımızca alınacak tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları görüşmek üzere toplanan Başkanlar Kurulumuzca;

1-Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Başkanlığımız birimlerini ilgilendiren hükümlerinin göz önünde bulundurulmasına,

2- Müzakerelerin kesintisiz devam etmesine,

3- Duruşma ve mürafaaların durma süresi boyunca (06.04.2023) katılması gereken tarafların tamamının gelmesi halinde yapılmasına,

4- Taraflardan gelmeyen olması veya mazeret beyan etmesi halinde duruşma ve mürafaaların 06.04.2023’den sonraki bir tarihe ertelenmesine ve yeni tarihin uygun vasıtalarla tebliğ edilmesine,

5- Taraflardan hiçbirinin gelmemesi halinde duruşma ile mürafaaların 06.04.2023’den sonraki bir tarihe ertelenmesine ve yeni tarihin uygun vasıtalarla tebliğ edilmesine,

Alınan bu kararların;

a) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,

b) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına,

c) Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna duyurulmasına, 13.02.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Aslı Gibidir.

Yargıtay Başkanlar Kurulunun 13/02/2023 tarih ve 4 sayılı kararı 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yargitay-baskanlar-kurulu-karari-ile-ohal-suresince-durusma-ve-muzakerelerin-isleyisine-dair-duzenleme-yapildi
Diğer Makaleler