• Tarih: 03.06.2021
  • Yazar: Stj. Av. Ceren Nur Enginar & Stj. Av. Yaren Şahin

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesine İstinaden Yapılan Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmaların Yürürlük Tarihleri Belirlendi

 “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi (Sözleşme'nin tam metni için tıklayınız)”, 30.10.2017 tarih ve 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış olup 14.05.2018 tarih ve 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 01.07.2018 olarak yürürlük tarihi tespit edilmiştir. Bu sözleşme ile sözleşmeye taraf olan ülkeler arasında

1- Bilgi değişimi ve

2- Vergi incelemelerinde, tahsilatta ve tebligatta yardımlaşma

Öngörülmektedir.

Bu sayede bahsi geçen uluslararası sözleşme ile taraf devletler arasında;

  • Kapsamlı bir bilgi değişimi yapılabilecektir. (Talep üzerine/otomatik bilgi değişimi/kendiliğinden bilgi değişimi)

  • Vergi kayıp ve kaçağından şüphelenildiğinde eşzamanlı olarak yurt içinde ve yurt dışında vergi incelemesi yapılabilecektir.

  • Taraf devletlere, başvuran devletin talebi üzerine vergi alacağını kendi alacağı gibi tahsil etme hakkı tanınacaktır.

  • Taraf devletlere, başvuran devletin talebi üzerine vergilere ilişkin belgelerin muhatabına tebliği yükümlülüğü yükleyecektir.

 

Dolayısıyla Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ile amaçlanan kişisel veri akışı ve mahremiyetin korunarak kişi, sermaye, mal ve hizmetlerin uluslararası dolaşımında vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele amacıyla son yıllarda devletler arasında imzalanan ikili ve çok taraflı anlaşmaların yanı sıra uluslararası bir idari yardımlaşma sözleşmesi akdetmektir.

Sözü edilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için birtakım anlaşmalar imzalanmış olup bunlardan 21/04/2017 tarihinde Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” ve 30/12/2019 tarihinde Ankara’da imzalanan Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması ”nın 1 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de  30/10/2017 tarihli ve 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yürürlük tarihleri belirlendi. Buna göre,

4026 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın yürürlük tarihinin, en erken 1/1/2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 18/12/2020 olarak tespit edilmesine

4025 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21/04/2017 tarihinde Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın yürürlük tarihinin, en erken 1/1/2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 03/02/2020 olarak tespit edilmesine,

karar verilmiştir.

Peki hangi vergiler anılan Sözleşme ve Anlaşmalar'ın kapsamındadır?

Bu husus Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin 2. maddesi ile açıkça düzenlenmiştir. Buna göre;

“Bir taraftan alınan vergiler:

1- Gelir veya kazançlar üzerinden alınan vergiler,

2- Gelir veya kazançlar üzerinden alınan vergilerden ayrı olarak, sermaye değer artış kazanları üzerinden alınan vergiler,

3- Net servet üzerinden alınan vergiler,

a) Diğer vergiler:

1- Bir tarafın politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adına gelir, kazanç, sermaye değer artış kazancı veya net servet üzerinden alınan vergiler,

2- Genel yönetime veya kamu hukukuna göre kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek zorunlu sosyal güvenlik primler,

3- Bir taraf adına alınan, gümrük vergileri hariç diğer kategorilerdeki aşağıdaki vergiler,

A- Emlak, veraset veya intikal vergileri,

B- Gayrimenkul mallar üzerinden alınan vergiler,

C- KDV veya satış vergileri gibi genel tüketim vergileri,

D- Tüketim vergileri gibi mal ve hizmetler üzerinden alınan özel vergiler,

E- Motorlu taşıtların kullanımı veya mülkiyeti üzerinden alınan vergiler,

F- Motorlu taşıtların dışında menkul malların kullanımı veya mülkiyeti üzerinden alınan vergiler,

G- Diğer her türlü vergiler,

4-Bir tarafın politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adına alınan yukarıdaki 3. Bentte kategorilerdeki vergiler,”

Ancak Türkiye, Sözleşmeye koyduğu çekinceler neticesinde, kapsayacağı vergileri

  • Gelir vergisi

  • Kurumlar vergisi

  • Katma değer vergisi

ile sınırlı tutmuştur. 

Sözleşmeye taraf olan devletlerin tam listesi için tıklayınız.

SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT
ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS (CbC MCAA) AND SIGNING DATES
Last updated 13 January 2021
1. Andorra 18-10-2018 24. Czech Republic 27-01-2016 47. Kazakhstan 12-06-2018 70. Qatar 19-12-2017
2. Anguilla 11-04-2019 25. Denmark 27-01-2016 48. Korea 30-06-2016 71. Romania 19-12-2017
3. Argentina 30-06-2016 26. Estonia 27-01-2016 49. Latvia 21-10-2016 72. Russian Federation 26-01-2017
4. Aruba 12-03-2020 27. Finland 27-01-2016 50. Liechtenstein 27-01-2016 73. San Marino 10-10-2018
5. Australia 27-01-2016 28. France 27-01-2016 51. Lithuania 25-10-2016 74. Saudi Arabia 06-08-2019
6. Austria 27-01-2016 29. Gabon 26-01-2017 52. Luxembourg 27-01-2016 75. Senegal 04-02-2016
7. The Bahamas 10-12-2018 30. Georgia 30-06-2016 53. Macau, China 21-08-2020 76. Seychelles 09-07-2019
8. Bahrein 22-12-2019 31. Germany 27-01-2016 54. Malaysia 27-01-2016 77. Singapore 21-06-2017
9. Belgium 27-01-2016 32. Gibraltar 07-05-2020 55. Malta 26-01-2017 78. Slovak Republic 27-01-2016
10. Belize 20-06-2017 33. Greece 27-01-2016 56. Mauritius 26-01-2017 79. Slovenia 27-01-2016
11. Bermuda 15-04-2016 34. Guernsey 21-10-2016 57. Mexico 27-01-2016 80. South Africa 27-01-2016
12. Brazil 21-10-2016 35. Haiti 22-06-2017 58. Monaco 02-11-2017 81. Spain 27-01-2016
13. British Virgin Islands 08-07-2019 36. Hong Kong, China 26-07-2018 59. Morocco 25-06-2019 82. Sweden 27-01-2016
14. Bulgaria 17-11-2017 37. Hungary 01-12-2016 60. Netherlands 27-01-2016 83. Switzerland 27-01-2016
15. Canada 11-05-2016 38. Iceland 12-05-2016 61. New Zealand 12-05-2016 84. Tunisia 26-11-2019
16. Cayman Islands 21-06-2017 39. India 12-05-2016 62. Nigeria 27-01-2016 85. Turkey 30-12-2019
17. Chile 27-01-2016 40. Indonesia 26-01-2017 63. Norway 27-01-2016 86. Turks and Caicos Islands 21-06-2017
18. China (People’s Republic of) 12-05-2016 41. Ireland 27-01-2016 64. Oman 16-07-2020 87. United Arab Emirates 24-06-2018
19. Colombia 21-06-2017 42. Isle of Man 21-10-2016 65. Pakistan 21-06-2017 88. United Kingdom 27-01-2016
20. Costa Rica 27-01-2016 43. Israel 12-05-2016 66. Panama 24-01-2019 89. Uruguay 30-06-2016
21. Croatia 06-07-2017 44. Italy 27-01-2016 67. Peru 09-11-2018
22. Curaçao 30-06-2016 45. Japan 27-01-2016 68. Poland 27-01-2016
23. Cyprus 01-11-2016 46. Jersey 21-10-2016 69. Portugal 27-01-2016
https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/vergi-konularinda-karsilikli-idari-yardimlasma-sozlesmesine-istinaden-yapilan-bilgi-degisimine-iliskin-anlasmalarin-yururluk-tarihleri-belirlendi
Diğer Makaleler