• Tarih: 30.11.2021
 • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Vergi Ceza İhtisas Mahkemeleri Kuruldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli ve 1227 sayılı Kararı ile "Vergi (Ceza) İhtisas Mahkemeleri" kuruldu. Karara göre;

"Asliye ceza mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan dava ve işlerin gerekse etkinlik ve verimliliğin artırılması ile ihtisaslaşmanın önemi nazara alınarak, mezkur dava ve işlerde iş dağlımı bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde Kanuni düzenlemelerden ya da Hakimler ve Savcılar Kurulunun kararlarından kaynaklı olarak, asliye ceza mahkemesinin hangi dairelerinin basın, kaçakçılık, seri muhakeme usulüne tabi ve askeri suçlar gibi davalar dolayısıyla gelecek işlere ilişkin ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakacağı gözetilerek, aynı dairelerde iş yoğunluğu oluşmaması bakımından 213 sayılı Kanun’dan kaynaklı davalara olabildiğince farklı dairelerde bakılmak üzere ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

Bu itibarla;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan ve asliye ceza mahkemesinin görev

alanına giren dava ve işlere;

 1. a) İki veya dört asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numaralı,
 2. b) Üç asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3 numaralı,
 3. c) Beş veya daha fazla (ondan az) asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5 numaralı,
 4. d) On veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10 numaralı,
 5. e) Yirmi veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10 ve 11 numaralı,
 6. f) Otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11 ve 12 numaralı,
 7. g) Kırk veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11, 12 ya da 13 numaralı,
 8. h) Elli beş veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı,
 9. i) Is yoğunluğu gözetilerek; Büyükçekmece 10, 11 ve 12, Küçükçekmece 10, 12, 13

ve 14 numaralı asliye ceza mahkemelerinin bakmasına,

(Örneğin asliye ceza mahkemelerine bu kapsamda gelecek dava ve işlere;

 1. a) Çankırı’da iki asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 2 numaralı,
 2. b) Erzincan da üç asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 3 numaralı,
 3. c) Kırıkkale' de sekiz asliye ceza mahkemesi bulunmasa nedeniyle 5 numaralı,
 4. d) Malatya' da on üç asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 10 numaralı,
 5. e) Mersin de yirmi bir asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 10 ve 11 numaralı,
 6. f) Gaziantep'te otuz iki asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 10, 11 ve 12 numaralı,
 7. g) İzmir'de elli iki asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 10, 11, 12 ve 13 numaralı,
 8. h) İstanbul 'da altmış asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı asliye ceza mahkemelerinin bakmasına)

Bu kapsamda görülmekte olan dava ve işlerin iş bölümüne dayanılarak mezkur mahkemelere gönderilmemesine, 15.12.2021 tarihinden itibaren gelecek yen dava ve işlerin ise anılan ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine ve mahkeme puanına göre genel tevziden de iş verilmeye devam edilmesine,

25.11.2021 tarihinde karar verildi."

Söz konusu 25.11.2021 tarihli ve 1227 sayılı HSK Kararı, 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararları ile; bilişim, elektronik para, idari yaptırım, finans, sendika, kamulaştırma konularında da ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/vergi-ceza-ihtisas-mahkemeleri-kuruldu
Diğer Makaleler