• Tarih: 09.09.2021
  • Yazar: Stj. Av. Ceren Nur Enginar

VDDK:15.06.2012 Tarihinden Sonra Tahsil Edilip Yargı Kararları Uyarınca İadesine Hükmedilen Vergilere Uygulanacak Yasal Faizden Anlaşılması Gereken Tecil Faizidir

9 Eylül 2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E:2021/1, K:2021/3 sayılı Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Kararı hakkındadır.

Somut uyuşmazlıkta aykırılığın giderilmesine ilişkin husus, dava dilekçesinde, Vergi Usul Kanunu’na tabi olan ve 15.06.2012 tarihinden sonra tahsil edilip yargı kararı uyarınca iadesi gereken bir verginin herhangi bir kanuni dayanak gösterilmeksizin yasal/kanuni faiziyle iadesine karar verilmesinin istenmesi halinde, yasal/kanuni faiz talebinden;

1) 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un “Kanuni Faiz” başlıklı 1. maddesinde düzenlenen faizin mi

 

YOKSA

 2) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinin 6322 sayılı Kanun ile değişik 4. fıkrasında belirlenen tecil faizin mi

Anlaşılması gerekir ?

Söz konusu uyuşmazlıkta VDDK tarafından 15.06.2012 tarihine göre çözümlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Zira VUK’un 112. maddesinin 4. fıkrasında 6322 sayılı Kanun ile 15.06.2012 tarihinde değişiklik yapılmadan önce yargı kararı uyarınca iadesi gereken vergiler için herhangi bir düzenlemenin bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tarihten önce tahsil edilen vergilere ilişkin olarak à dava dilekçesindeki yasal dayanağı gösterilmeyen yasal/kanuni faiz talebinden, genel kanun niteliğinde olan 3095 sayılı Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un “Kanuni Faiz” başlıklı 1. maddesinde düzenlenen KANUNİ FAİZİN anlaşılması gerekir.

Buna karşın 15.06.2012 tarihli VUK’un 112. Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişikle VUK’a tabi olan ve yargı kararı uyarınca gereken vergilere uygulanacak yasal faizin TECİL faiz olması gerektiği yasal dayanağa kavuşmuştur.

Tüm bu açıklamalar neticesinde, VDDK somut uyuşmazlığın VUK’a tabi olan ve 15.06.2012 tarihinden sonra tahsil edilip yargı karrarı yarınca iadesi gereken verginin herhangi bir yasal dayanak gösterilmeksizin yasal/kanuni faiziyle birlikte iadesine karar verilmesinin istenmesi halinde, bu faiz talebinden VUK’ta hüküm altına alınan TECİL FAİZİNİN anlaşılması gerektiği yönünde giderilmesine karar vermiştir.

Kararın tam metni için buraya tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/vddk-15-06-2012-tarihinden-sonra-tahsil-edilip-yargi-kararlari-uyarinca-iadesine-hukmedilen-vergilere-uygulanacak-yasal-faizden-anlasilmasi-gereken-tecil-faizidir
Diğer Makaleler