• Tarih: 18.05.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla ÖZDEMİR

Tesettürlü mayo (haşema) ile havuza girilmesine izin verilmemesi ayrımcılık yasağını ihlal eder

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 31.03.2022 tarihli ve K:2022/143 sayılı kararın konusu, başvuranın tesettürlü mayo (haşema) ile havuza girmesine izin verilmeyerek din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığına ilişkindir.

Somut olay kısaca şu şekildedir:

Başvurucu tarafından ailesi ile birlikte tatil yapmak amacıyla bir sitede 01.08.2021 tarihinde bir aylığına konut kiralamış, 03.08.2021 tarihinde site sakinlerinin kullanımına tahsis edilmiş havuza tesettürlü mayo (haşema) ile girmek istemiş ancak site yönetimi tarafından engellenmiştir.

Başvurucunun eşi yasağın kaldırılması için 04.08.2021 tarihinde site yönetimi ile görüşmüş ancak yönetim, kat malikleri kurulu kararı olduğu gerekçesi ile uygulamayı sonlandırmamıştır. Akabinde başvurucunun eşi, kat malikleri kararını görmek istediğinde ise kiracı olduğu için gösterilemeyeceğini, havuzun girişinde yer alan tabelada yasağın yazdığının ifade edilmiştir.

Bunun üzerine başvurucu inanç temelinde ayrımcılığa uğradığı ile din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği gerekçeleriyle Kuruma başvurmuştur.

Site yönetimi tarafından sunulan yazılı görüşte yönetim, başvuranın şikayete konu uygulamanın kaldırılması için site yönetimine başvurmadığını, uzlaşmanın mümkün olduğunu, haşemanın kıyafet gibi olması, kumaşın insan bedeni gibi kolay temizlenmemesi, hijyen ve sağlık hakkı gibi nedenlerle kat maliklerinin bu yönde karar aldığını, kararın inanç temelinde ayrımcılık kastı ile alınmadığını, sitede yer alan tabelada haşemanın yasaklandığı, Müslüman kadınların havuza girmesinin yasaklanmadığını, amaçlarının hijyen koşullarını sağlamak olduğunu, kat malikleri kurulu ilk toplantısında konunun gündeme alınacağını ve 14.07.2018 tarihli kat malikleri kurul kararının bir örneğini sunduklarını belirtmişlerdir.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme:

Kurum tarafından;

-Din veya inanca uygunluk veya din veya inancın gereklerinin uygulanması, sadece törenleri değil aynı zamanda, beslenme ile ilgili belirli âdetleri, belirli kıyafetlerin giyilmesini, başörtüsü takılmasını ve çeşitli ritüelleri de içerebileceği,

-Bu bağlamda haşema giymenin de din ve inanç hürriyeti kapsamında bir dışa vurum şekli olduğunun kabul edilmesi gerektiği,

-Kurum tarafından benzer bir başvuru nedeniyle Sağlık Bakanlığı’ndan konu hakkında talep edilen görüşte bilimsel literatürde yüzme havuzuna haşemayla girilmesiyle diğer yüzücü giysileri ile girilmesi arasında hijyen açısından olumsuz bir durum oluştuğuna dair bir bilgiye rastlanılmadığı,

-6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunun dördüncü maddesinde de ayrımcılık türleri arasında sayılan doğrudan ayrımcılığın gerçekleştiği,

-Başvuranın inancı nedeniyle bir haktan diğer site sakinlerine kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının engellenerek ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/tesetturlu-mayo-hasema-ile-havuza-girilmesine-izin-verilmemesi-ayrimcilik-yasagini-ihlal-eder
Diğer Makaleler