• Tarih: 04.06.2021
  • Yazar: Stj. Av. Yaren Şahin

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik 1 Ocak 2022’De Yürürlüğe Giriyor. Peki Bu Yönetmelik İle Neler Planlanıyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu “BDDK” tarafından düzenlenen Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik'in tam metni için tıklayınız) 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmek üzere 04.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. (04.06.2021 t. ve 31501 sayılı Resmi Gazete)

Yönetmelik'te yer alan konu başlıkları ise şu şekildedir:

1- Yönetmelik, Kanun'a (Bankacılık Kanunu) getirilen düzenlemeleri açıklığa kavuşturmayı hedeflemektedir.

2- “Kimliksizleştirme” ve “İşleme” kavramı Veri Koruma mevzuatındakinden daha geniş bir şekilde ele alınmış ve "toplulaştırma" tanımı yapılmıştır. Kimliksizleştirme tanımı ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'teki tanımından alıntılanmıştır.

3- Müşteri sırrı ve banka sırrı kavramları açıklanmış ve çerçevesi çizilmiştir.

4- Sır saklama yükümlülüğünün istisnai halleri belirlenmiştir.

5- Sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasına ilişkin genel ilkeler detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

6- Yurt dışına aktarım konusunda karşılıklılık ilkesinin benimsendiği belirtilmiştir.

7- Veri paylaşımında müşterinin açık rızasının yeterli olmadığı, aktif bir talebin bulunması gerektiği vurgulanmıştır.

8- Müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasının zorunlu olduğu işlemler bakımından “müşteri talebi”nin ne olacağı açıklanmıştır.

9- Kanun hükümlerinin KVKK karşısında özel nitelikte olduğu belirtilmiştir.

10- Bankalara Bilgi Paylaşım Komitesi kurma zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/sir-niteligindeki-bilgilerin-paylasilmasi-hakkinda-yonetmelik-1-ocak-2022-de-yururluge-giriyor-peki-bu-yonetmelik-ile-neler-planlaniyor
Diğer Makaleler