• Tarih: 02.06.2021
  • Yazar:

SGK İşten Çıkış Kodlarına Göre Kıdem Tazminatı-İhbar Tazminatı-İşsizlik Ödeneği Hakları

Bilindiği üzere, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi çeşitli sebeplerle sonlanabilmektedir. Bu halde de işverenlerin, işçinin hangi sebeple işten çıkışının yapıldığını SGK İşten Ayrılış Bildirgesi'ndeki SGK çıkış kodlarından birini seçmek suretiyle yapmaları gerekmektedir. İşçiler bakımından da kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneğine hak kazanıp kazanmadıkları söz konusu kodlara göre belirlenmektedir. Dolayısıyla işçi ve işverenler uyuşmazlıklarında SGK çıkış kodları ve bu kodlara göre işçilerin hak edişlerinin belirlenebilmesi önem arz etmektedir. 

Bu konuda tarafımıza gelen sorulara istinaden SGK çıkış kodları, ilgili çıkış kodlarının ne anlama geldiği ve bu kodlara göre işçilerin hak edişleri aşağıda gösterilen tabloyla sunulmuştur. 

ÇIKIŞ KODLARINA GÖRE TAZMİNAT VE İŞSİZLİK ÖDEMELERİ
KOD ÇIKIŞ KODU İÇERİK AÇIKLAMASI KIDEM TAZMİNATI İHBAR ÖNELİ/ (TAZMİNAT) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi YOK YOK YOK
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi YOK YOK YOK
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) YOK VAR YOK
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi VAR VAR VAR
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi VAR YOK VAR
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle VAR YOK YOK
09 Malulen emeklilik nedeniyle VAR YOK YOK
10 ÖLÜM VAR YOK YOK
11 İş kazası sonucu ölüm VAR YOK YOK
12 ASKERLİK VAR YOK VAR
13 KADIN İŞÇİNİN EVLENMESİ VAR YOK YOK
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması VAR YOK YOK
15 TOPLU işten çıkarma VAR VAR VAR
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli YOK YOK YOK
17 İŞYERİNİN KAPANMASI VAR VAR VAR
18 İŞİN SONA ERMESİ VAR VAR VAR
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) YOK YOK YOK
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) YOK YOK YOK
21 STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ YOK YOK YOK
22 DİĞER NEDENLER YOK YOK YOK
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih VAR YOK VAR
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih VAR YOK VAR
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih VAR YOK VAR
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih YOK YOK YOK
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih VAR YOK VAR
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih VAR YOK VAR
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih YOK YOK YOK
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) YOK YOK YOK
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih VAR VAR VAR
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih VAR VAR VAR
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi VAR YOK VAR
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih VAR VAR VAR
35 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş VAR YOK YOK
36 KHK İle İşyerinin Kapatılması YOK YOK YOK
37 KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma YOK YOK YOK
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş YOK YOK YOK
https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/sgk-isten-cikis-kodlarina-gore-kidem-tazminati-ihbar-tazminati-issizlik-odenegi-haklari
Diğer Makaleler