• Tarih: 01.02.2021
  • Yazar: Stj. Av Ceren Nur Enginar

Riskli Yapı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı %1'e Düşürüldü

3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Katma Değer Vergisi Oranları"nı düzenleyen 1. maddesi şu şekildedir:

"Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir."

Belirtilen Karar uyarınca, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde, taşınmaz maliklerine ait mevcut yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) %18 oranında uygulanmakta iken; kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, riskli yapıların müteahhide verilmesi halinde, arsa karşılığında riskli bina kat maliklerine verilen net alanı 150 m2'nin altındaki konut teslimlerinde %1 KDV, net alanı 150m2'nin üzerindeki konut teslimlerinde ise %18 KDV uygulanmaktaydı. Bu uygulama, inşaatını kendisi yaptıran taşınmaz malikleri için adaletsizliğe sebep olmaktaydı.

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın (I) sayılı listesinin 13. sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklendi:

"6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri"

Bu düzenleme ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, dönüşüm projesi yapılan riskli yapıların mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında bizzat riskli taşınmaz sahipleri tarafından yaptırılacak konutlara yönelik olarak verilecek inşaat taahhüt hizmetleri için uygulanacak KDV oranı %18'den %1'e düşürüldü. Bu sayede inşaatını kendi yaptıran taşınmaz malikleri aleyhine yaşanan olumsuzluk giderilmiş oldu.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/riskli-yapi-insaat-taahhut-islerinde-kdv-orani-1-e-dusuruldu
Diğer Makaleler