• Tarih: 26.07.2022
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulan yeni taşınmazın satışında tapu harcı ödenmeyeceğine karar verildi

26 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay Kararının konusu; Bölge İdare Mahkemeleri Kararları arasındaki “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulduktan sonra taşınmazın iktisabı aşamasında ödenen tapu harcının anılan Kanun kapsamında harçtan istisna olup olmadığı” tartışmasının giderilmesi hakkındadır.

OLAY

- Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairelerince kesin olarak verilen kararlar arasındaki aykırılık, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulduktan sonra taşınmazın iktisabı aşamasında ödenen tapu harcının anılan Kanun kapsamında harçtan istisna olup olmadığı hususuna ilişkindir.

- Alıcı ve satıcı tarafından ödenen tapu harcının anılan Kanun kapsamında harçtan istisna olduğundan bahisle yapılan başvuruların reddine ilişkin işlemlerin iptali ve ödenen tutarın yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle davalar açılmıştır.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU VERDİĞİ KARARDA;

- Vergi ve harç istisnasına ilişkin düzenlemenin amacının, riskli yapıların yıkılarak yerine standartlara uygun yeni binaların yapılmasını teşvik etmek, mükelleflere birtakım vergisel kolaylıklar sağlayarak motivasyon oluşturmak ve dönüşüm sürecini hızlandırmak olduğuna,

- Vergi ve harç istisnasını daraltacak yorumlardan kaçınılması gerektiğine,

- Konuya ilişkin düzenlenen yönetmelikte de yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemlerinin de istisnası kapsamında olduğunun açıkça belirtildiğine,

- Netice itibarıyla, dönüşüm uygulamaları sonrasında inşa edilen yeni yapıların hak sahibi maliklerle müteahhitler tarafından üçüncü kişilere satışında harç istisnası uygulanması gerektiğine,

- Ancak, 10.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 7153 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, harç istisnasının sınırları sözleşmenin tarafları yönünden daraltıldığından, harç istisnasına ilişkin olarak yukarıda varılan sonucun Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki tarihli satış sözleşmeleri açısından geçerli olduğunun kabul edilmesinin gerektiğine, karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/riskli-yapi-ilan-edilerek-donusume-tabi-tutulan-yeni-tasinmazin-satisinda-tapu-harci-odenmeyecegine-karar-verildi
Diğer Makaleler