• Tarih: 13.04.2023
  • Yazar: Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

Olağanüstü Hal Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile;

- Hak sahipliği başvurusunun yapılacağına ilişkind duyurunun mahallindeki mülki amirliğince ve AFAD Başkalığı resmi sitesinde ilan edileceği,

- İlan tarihi itibarıyla 2 ay içerisinde mülki idare amirliklerine veya AFAD Başkanlığınca belirlenecek başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabileceği,

- Gerektiği taktirde AFAD Başkanlığınca bir aylık ek süre veilebileceği,

- Başvuru sonuçlarının mülki idare amirliğince, AFAD resmi sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edileceği,

- Hak sahipliği başvurusu kabul edilmeyenlerin 15 gün içerisinde mülki idare amirliklerine, AFAD re Başkanlığınca belirlenecek başvuru merkezlerine ve e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edilebileceği,

- Yıkık veya ağır hasarlı konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedeler için 7269 sayılı kanun hükümlerince hak sahibi olmak ve borçlandırılmaları yapılmak kaydıyla konut, işyeri ve ahır ve her türlü sosyal donatıların inşası veya kredi desteği sağlanması için zorunlu deprem sigortası aranmaksızın işlem yapılacağı,

- Güçlendirilmesi elverişli olmayıp yıktırılan orta hasarlı binaların ağır hasarlı gibi işlem görülmesine,

- Genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilien yerlerde hasarların giderilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek prjelerin uygulanması olayısınla yapılacak her türlü belediye işlemelri ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahütname ve yapacakları sözleşmelerin her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olacağı,

- Yine genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilien yerlerde uluslararası proje kapsamında bulunan her türlü prefabrik, konteyner ve geçici barınma malzemesi vb. ve taşıt, araç, gereç, alet vb. malzemelerin Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak AFAD Başkanlığınca ithal edilebileceği ve bu kapsamda ithal edilecek ürünlerin her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olacağı kararlaştırılmıştır.

İlgili kararnamenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/olaganustu-hal-kapsaminda-afet-ve-acil-durum-yonetimi-alaninda-alinan-bazi-tedbirlere-dair-cumhurbaskanligi-kararnamesi-yayimlandi
Diğer Makaleler