• Tarih: 05.07.2023
  • Yazar: Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR & Stj. Öğr. Ali Kutay ÖKTEM

Memur Maaşlarına Uygulanacak Zam Oranını ve Motorlu Taşıtlar Vergisin Arttırılmasını İçeren Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi TBMM'ye sunulmuştur. İlgili kanun teklifiyle:

-2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar için MTV tutarı kadar ek MTV alınması öngörülmüştür.

-2872 sayılı Kanuna ilişikin olarak Cumhurbaşkanına %50 azaltma veya 2 katına çıkarma konusunda yetki verilmiştir.

-Kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazlara ilişkin birtakım değişiklikler getirilmiştir.

-Deprem felaketi sebebiyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanabilmesi sebebiyle 2023 yılı için Cumhurbaşkanı ve Bakan tarafından arttırılan net borç kullanım tutarının üç katı olmak üzere arttırılması amaçlanmıştır.

-ÖTV Kanuna ekli listelerde yer alan malların vergilendirilmesine ilişkin olarak hızlı ve esnek karar verilebilmesi için Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştirilmektedir.

-İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin miktarının değiştirilmesi öngörülmektedir.

-Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesine  ilişkin olarak; taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilmektedir.

-Kurumlar Vergisi Oranı %25 olarak belirlenmiştir.

-COVİD-19 salgın hastlağı döneminde yürürlüğe giren "tahsil edilen para cezalaının iade edilmeyeceğine" yönelik düzenleme iptal edilmiştir.

-Memur maaşlarına ilişkin zam oranı belirlenmiştir.

Kanun teklifi metinin tam hali için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/memur-maaslarina-uygulanacak-zam-oranini-ve-motorlu-tasitlar-vergisin-arttirilmasini-iceren-kanun-teklifi-tbmm-ye-sunuldu
Diğer Makaleler