• Tarih: 18.05.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla ÖZDEMİR

Konutun "bekara ya da öğrenciye uygun olmadığı" gerekçesiyle kiralanmaması ayrımcılık yasağını ihlal eder

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu tarafından 31.03.2022 tarihli ve K:2022/142 sayılı kararın konusu kiralamak istediği dairenin bekar ve öğrenci olduğu için emlakçı tarafından kendisine kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık yarattığına ilişkindir.

Başvuruya konu somut olay kısaca şu şekildedir:

Kiralık ev ilanlarının bulunduğu bir internet sitesinde, kiralık bir dairenin kendisine uygun olduğunu düşünerek söz konusu site üzerinden daireyi kiralamaya yetkili kişi ile iletişime geçen başvurucu, ilan sahibinin konutun hor kullanıldığı gerekçesiyle öğrenciye ve bekara kiralamak istemediğini yetkili kişiden mesaj yolu ile öğrenmiştir.

Öğrenmenin akabinde başvurucu tarafından kiralamaya yetkili kişiye;

“Maalesef ki yasalar sizi kurtarmaya itmeyecek beyefendi ilanın asıl sahibi sizin emlak şirketiniz olduğu için buna izin veren bunu sağlayan da sizlersiniz, şikayetimi yaptım.” Şeklinde bir ithamda bulunulmuş olup yetkili kişi buna cevaben kendisinin meslekte 15. Yılının olduğunu ve öğrenciye ya da bekara uygun bir daire olduğunda bu hususu özellikle ilanlarında yazılı olarak belirttiğini, söz konusu ilanda bekara ya da öğrenciye uygundur ibaresinin yer almadığını; geçmişte de kendisi tarafından verilen kiralık daire ilanlarında öğrenciye ya da bekara ev kiralanmasına aracılık ettiğini ve ayrımcılık yapmadığını öne sürerek karşılaştırma yapmak için daha önceki ilanlarının çıktılarını ek olarak gönderdiğini ifade etmiştir.

Söz konusu konutun sahibi olan kişinin yazılı beyanında ise dairede daha önce oturan kişinin memur olduğunu, evini hor kullandığı için daireyi kiralamaya yetkili kişiye bekar ve öğrenci istemediğini belirttiğini; şu an evinde kiracı olan kişi ile sözleşme imzaladığını, yeni kira sözleşmesi imzaladığı kişinin de bekar biri olduğunu, eşinden ayrıldığını ve çocuğu ile birlikte yaşayacağını söylediği için kendisiyle anlaşma sağladığını, kendisinden gayet memnun olduğunu ifade etmiştir.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme:

Somut olayda başvurucunun başvuru dilekçesinde emlakçı ile arasında geçen yazışmaları ek olarak sunduğu; söz konusu yazışmalardan ev sahibinin bekar yahut öğrenciye dairesini kiralamak istemediğinin anlaşıldığı; başvurucunun ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle ev sahibi ve emlakçı hakkında başvuruda bulunacağının ifade edildiği belirtilmiştir.

Kurum tarafından dilekçe eki mahiyetinde sunulan söz konusu görüşmenin, başvuranın iddialarının gerçekliği konusunda kanıt başlangıcı sayılabilecek nitelikte olduğu; ayrımcılık yasağının ihlal edilip edilmediğini değerlendirmek için ayrımcılığa neden olduğu iddia edilen işlemin, eylemin ya da eylemsizliğin amacı ile sonucu arasındaki ilişkiye bakmak gerektiğini; AİHM’e göre, bir muameledeki farklılık, “objektif ve makul bir gerekçeye sahip değilse” ya da “meşru bir amaç” izlememişse ayrımcılık söz konusu olacağı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda başvurucuya yapılan muamelenin objektif ve makul bir gerekçeye dayanıp dayanmadığı konusunda Kurum tarafından yapılan incelemede;

-Ev sahibinin evinin hor kullanıldığı gerekçesiyle evini bekar yahut öğrenciye kiralamak istememesinin objektif bir temelden yoksun olduğuna ve elde edeceği amacın meşruluğundan söz edilmesinin mümkün olmayacağına,

-Emlakçı açısından ise ev sahibinden alınan talimatlar nedeniyle “bekara ya da öğrenciye uygundur” ibaresinin mevcut olmaması ve bu sebeple evin başvurucu için uygun olmadığının değerlendirilmesi akabinde dairenin başvurucuya kiralanmamasının objektif bir temele dayanmadığı

Belirtilerek başvuranın medeni hali nedeniyle ayrımcı bir muamele maruz kaldığı dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/konutun-bekara-ya-da-ogrenciye-uygun-olmadigi-gerekcesiyle-kiralanmamasi-ayrimcilik-yasagini-ihlal-eder
Diğer Makaleler