• Tarih: 07.03.2024
  • Yazar: Stj.Av.Ahmet Taşdelen

Kendi Kusurundan Kaynaklanmayan Bir Durumdan Dolayı Çalışan Hakkında Tesis Edilen İşlem Neticesinde Çalışanın Hak Kaybına Uğraması Hakkaniyete Uygun Değildir

06.03.2024 tarihinde Kamu Denetçiliği Karar kısmında yayımlanan 2023/15087 başvuru numaralı karar bir kurumda sözleşmeli kurum avukatı sıfatıyla görev yapmakta iken 2021 mali yılında hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi işlemi üzerine 05.01.2021 tarihinde ilişiğinin kesilen başvuranın, mahkeme kararı gereğince 2023 yılında görevine iade edilmesi üzerine ödenmeyen 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin vekâlet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte başvurana ödenmesi talebi içermektedir.

OLAY:

Başvuran Emniyet Genel Müdürlüğü Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli kurum avukatı sıfatıyla görev yapmakta iken 2021 mali yılında hizmet sözleşmesinin yenilenmeme işlemi üzerine 05.01.2021 tarihinde ilişiğinin kesilmiştir. Başvuran mahkeme kararı gereğince 2023 yılında görevine iade edilmiştir. Başvuran işe iade edilmesi üzerine ödenmeyen 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin vekâlet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep etmiştir.

KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİNE ÖNERİSİ:

Her ne kadar idare tarafından başvuruya konu dönemde başvuranın fiilen görev yapmış olmak şartını karşılamadığı belirtilmiş idare tarafından davacının, görevde olsaydı talepte bulunduğu yan ödemelerini hak edecek hizmeti vereceği açık olup, kendi kusurundan kaynaklanmayan bir durumdan dolayı hakkında tesis edilen işlem neticesinde ortaya çıkan sonuçların başvurana yükletilmesinin hakkaniyetle bağdaşması mümkün olmadığından başvurana ilgili döneme ait vekalet ücretinin ödenmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/kendi-kusurundan-kaynaklanmayan-bir-durumdan-dolayi-calisan-hakkinda-tesis-edilen-islem-neticesinde-calisanin-hak-kaybina-ugramasi-hakkaniyete-uygun-degildir
Diğer Makaleler