• Tarih: 03.06.2021
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak Aslanpınar

KDV Dahil Bedeli 2.000 TL’yi Geçmeyen Serbest Meslek Makbuzları İçin KDV Tevkifatı Uygulanmayacak

KDV Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000 TL’yi” ibaresi, 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir. (03.06.2021 t. ve 31500 s. Resmî Gazete)
Böylece 01.07.2021 ve sonrasında kesilen, KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi geçmeyen serbest meslek makbuzları (avukatlık, arabuluculuk, danışmanlık hizmetleri dahil) için KDV Tevkifatı uygulanmayacaktır.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/kdv-dahil-bedeli-2-000-tl-yi-gecmeyen-serbest-meslek-makbuzlari-icin-kdv-tevkifati-uygulanmayacak
Diğer Makaleler