• Tarih: 31.03.2022
  • Yazar: Stj. Öğr. Dila Sultan ÇİLESİZ

Kanun hükmünün dar yorumlanması nedeniyle tam yargı davasının süre aşımından reddi mahkemeye erişim hakkını ihlal niteliğindedir

31.03.2022 tarihli 31795 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "SADIK ÇAKAL BAŞVURUSU"nun konusu; tam yargı davasının süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Somut olayda başvurucunun alacağına karşılık borçlunun aracı üzerine rehin kaydı konulması için rehin sözleşmesi düzenlenmiştir. Ancak sözleşmenin  görevli polis memurları tarafından trafik sicil kaydına işlenmemesi nedeniyle araç sahibi aracını satmıştır.

Başvurucu, polis memuru hakkında görevi ihmal suretiyle görevini kötüye kullanma suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş olup aynı zamanda idareye yaptığı başvuruyla idarenin kusurlu eylemi neticesinde meydana gelen zararın tazminini talep etmiştir. İdareye yapılan talebin 09.05.2014 tarihinde reddedilmesinin ardından başvurucu, 26.05.2014 tarihinde zararının tazmini talebiyle tam yargı davası açmıştır.

İlk derece mahkemesi tarafından yalnızca memurun kayıtlarda yanlışlık yapmasının hizmet kusuru sayılmayacağı gerekcesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda başvurucunun ileri sürdüğü zararın idari işlemden doğduğunun kabulü gerektiği ifade edilerek İYUK'un 12. maddesi uyarınca dava konusu işlemi öğrendiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açması gerektiği ancak başvurucunun bu süreyi aştığı ileri sürülerek davanın süre aşımı yönünden reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Başvurucu, tazminata konu olayın idari işlemden değil idari eylemden kaynaklandığını, dolayısıyla davasının haksız yere reddedildiğini ileri sürerek adil yargılanma ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda,

Başvurucu hakkında doğrudan tesis edilmiş bir işlem bulunmadığından, açılan tam yargı davasında İYUK'un 12. maddesinin uygulanmasıyla kanun hükmünün başvurucunun mahkemeye erişim hakkını engelleyecek ölçüde dar yorumlandığı gerekçesiyle Anayasa'nın 36. maddesinde güvenceye bağlanan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/kanun-hukmunun-dar-yorumlanmasi-nedeniyle-tam-yargi-davasinin-sure-asimindan-reddi-mahkemeye-erisim-hakkini-ihlal-niteligindedir
Diğer Makaleler