• Tarih: 13.12.2022
  • Yazar: Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

İlam niteliği kazandırılmamış arabuluculuk anlaşma belgesi ile ilamsız icra takibi yapılabilir

Olayda öncelikle belirtmek gerekir ki İlk Derece Mahkemesince, davacının ilam niteliğinde bir belge ile ilâmsız icra yolu ile takip başlatmasında hukuki yararının olmadığının kabul edilmesi; işin esasına girilerek değerlendirme yapılmamış olması hatalıdır.

Devamında ilk olarak davacı tarafından dava şartı olarak arabulucuya başvurulmuştur. Yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde taraflar arasında belirli bir meblağın ödenmesi için anlaşmaya varılmıştır. Sonrasından ödemenin yapılmaması sebebiyle davacı tarafından icra takibi başlatılmış, davalı tarafça ise icra takibine itiraz edilmiştir. Davalı tarafça, hazırlanmış anlaşma metni ilam niteliğinde bir belge olduğundan ilâmsız icra takibine konu edilmesinin söz konusu olamayacağı iddia edilmiştir. Akabinde davacı tarafından itirazın iptali davası açılmıştır.

Davacı tarafından açılmış olan itirazın iptali davasının; ilk derece mahkemesince, ilâm niteliğinde olan bir belgenin bulunması halinde davacının ilâmsız takip yoluna başvurmasında hukuki yararının bulunmadığı ve kötüniyet tazminatı koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğu sebebi ile reddine karar verilmiştir. 

İlgili Bölge Adliye Mahkemesi tarafından İlk Derece Mahkemesi kararının miktar itibarıyla kesin olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı ise şu şekildedir:

Dava şartı olan arabuluculuk sürecinde, arabulucu tarafından düzenlenen son tutanak incelendiğinde, sürecin anlaşma ile sonuçlandığı görülmektedir. 6235 sayılı Kanun'un ilgili maddesince arabulucu tarafından düzenlenen anlaşma belgesinin, icra edilebilirlik şerhi olmaksızın ilam niteliğinde belge kabul edilmesi; taraflar ve avukatları ile arabulucunun tutanağı birlikte imzalamaları halinde mümkündür. Söz konusu olayda arabuluculuk tutanağı sadece taraf vekilleri ve arabulucu tarafından imzalanmış; asıllar tarafından imzalanmamıştır. Bundan dolayı arabulucu tarafından düzenlenen anlaşma belgesi ilam niteliğinde değildir. Bu itibarla söz konusu arabuluculuk tutanağı ile ilamlı icra takibi başlatmak mümkün değildir.

Açıklanan sebeple;
Adalet Bakanlığının 6100 sayılı Kanun’un 363 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayalı kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/ilam-niteligi-kazandirilmamis-arabuluculuk-anlasma-belgesi-ile-ilamsiz-icra-takibi-yapilabilir
Diğer Makaleler