• Tarih: 07.07.2021
  • Yazar: Stj. Av. Ceren Nur Enginar

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunuldu

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Teklif, Hayvanları Koruma Kanununun 17 yıllık uygulamasındaki sorunların çözümlenmesi ve hayvanların daha etkin şekilde korunması amacı gütmektedir.

Söz konusu teklifte yer alan bazı başlıklar şu şekildedir:

1- Hayvanları Koruma Kanununun kanunda geçen terimler açıklandığı 3. maddesindeki “süs hayvanı” ibareleri kaldırılacak.

2- Sahipli hayvanlar yavrulatılmak istenildiğinde yalnızca yavruların kayıt altına alınması yükümlülüğü var iken söz konusu teklifte yavrulatma şartı aranmaksızın, sahipli kedi ve köpeklerin tamamı dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına alınacağı düzenlenmiştir.

3- Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek.

4- Hayvan satış yerlerinde (pet-shoplarda) kedi ve köpek bulundurulması yasaklanacak. Kişiler, kataloglardan seçim yaparak Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretim yerlerinden hayvanları teslim alabilecek.

5- İdari para cezaları önemli ölçüde arttırılacak.

6- Ev hayvanı satış yerlerinde (pet-shop) kedi ve köpek bulundurmak ve hayvanları acı, ızdırap ya da zarar görecek şekilde, film ve benzeri işlerde kullanmak idari yaptırım kapsamına alınacak.

7- Ev hayvanını terk etmek, dijital kimliklendirme yükümlülüğüne aykırı davranmak gibi kabahat fiillerinin kapsamı genişletilecek.

8- Bazı fiiller suç kapsamına alınmıştır. Bunlar:

  • Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, bir hayvan neslini yok eden kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak
  • Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
  • Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacak.
  • Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
  • Hayvanları dövüştüren kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
  • 9- Yukarıda belirtilen suçlara ilişkin nitelikli haller de getirilmiştir. Bunlar:
  • Yukarıda belirtilen suçlar birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacak.
  • Belirtilen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi halinde de ceza yarı oranında arttırılacak.

10- Pitbull, Tosa, Argentino, Dogoi Fila Brasilerio, Japanese gibi tehlikeli köpek türlerinin ithali satışı, beslenmesi yasak olacak. Aksi halde 11 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek.

11- Hayvan dövüşleri yasaklanacak.

12- Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak. Mevcut işletmeler ise mevcut hayvan sayısını arttıramayacak, şube açamayacak. Aksi halde 25 bin TL idari para cezası verilecek.

13- Yerel yönetimlerin bu kapsamda yükümlülükleri arttırılacak.

Söz konusu Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tam metni için buraya tıklayınız. 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/hayvanlari-koruma-kanunu-ile-turk-ceza-kanununda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifi-ve-gerekcesi-turkiye-buyuk-millet-meclisine-sunuldu
Diğer Makaleler