• Tarih: 06.09.2022
  • Yazar: Stj. Öğr. Dila Sultan ÇİLESİZ

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri No:145 yayımlandı

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5. maddesi uyarınca gerçek faydalanıcı tanımının açıklanmasına ilişkin sirküler, 05.09.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

İlgili tebliğde; gerçek faydalanıcının mutlaka bir gerçek kişi olması zorunluluğu belirtilerek kimlerin gerçek faydalanıcı sıfatını haiz olduğu açıklanmıştır. Nitekim bu hususlar, 145 No'lu sirkülerde de sıralanmıştır. Buna göre gerçek faydalanıcı;

-Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortaklar,

-Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi ya da bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

-Yukarıda sayılan kişilerin tespit edilemediği hallerde ise en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişilerdir.

Gerçek faydalanıcının belirlenmesinde, sirkülerde sayılan ve tebliğde yer verilen tüm hususların bir bütün olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olup doğrudan ve dolaylı kontrol halinde gerçek faydalanıcı olarak kabulün ne şekilde olacağı izah edilmiştir.

Buna göre, bir teşebbüste doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde yirmi beşten fazla hissesi olmadığı halde farklı araçlarla nihai kontrole sahip kişiler de teşebbüsün yüzde yirmi beşi aşan hisse sahipleri ile birlikte gerçek faydalanıcı olarak kabul edilmektedir. 

Yine, en üst düzey icra yetkisi ifadesi ile tüzel kişiliğin ticari faaliyetini temelden etkileyen stratejik kararlar alabilme yetkisine sahip gerçek kişi veya kişiler ile günlük veya olağan işleri yürüten, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, mali işler direktörü gibi üst düzey bir yönetim pozisyonu aracılığıyla icra kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişi veya kişilerin anlaşılması gerektiği izah edilmiştir.

Sirkülerin tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/gercek-faydalanici-taniminin-aciklanmasina-iliskin-vergi-usul-kanunu-sirkuleri-no-145-yayimlandi
Diğer Makaleler