• Tarih: 09.11.2022
  • Yazar: Stj. Av. Ahmet DAŞDEMİR

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Kasım 2022 tarihli 32008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la;

-Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçlarını faizsiz ödeyecekleri kararlaştırıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kredi alan öğrenciler borçlarını, öğrenim kredisi olarak verilen kısım kadar ödeyecekler. 

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecektir. 

Ancak yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlarını ödeyenlere tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek.  

Kanun resmî gazetede yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir. 

-İşverenlerce yemek verilmeyen durumlarda çalışan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 liralıyı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutulmasına karar verildi.

İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecektir.  

-Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında asgari ücret tutarında ücret ödeneceği kanun teklifi mecliste kabul edilip resmi gazetede yayımlanmasıyla resmileşti. 

Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek ayrıca bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecektir. 

- Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi uzatıldı. 

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.  

- Covid-19 salgınında kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi. 

 Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen ve ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilmiş olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmeyecek, tahsil edilmiş olan idari para cezaları ise iade edilmeyecektir. 

- Şans oyunlarına yönelik olarak eşya piyangosu ve çekiliş düzenlemek isteyen başvuru sahiplerince alınan izin bedelleri ile ilgili düzenleme ve illegal şans oyunlarının önüne geçmek amacıyla birtakım cezalar getirilmiştir. 

Piyango düzenlemek için izin alınması amacıyla müracaatta bulunan gerçek ve tüzelkişilerden; İdarece 2.000 Türk lirası başvuru bedeli alınacağı ve yapılan inceleme sonucunda izin verilmesi kararlaştırılan piyangolarda taahhüt edilen ikramiye, ödül veya benzeri menfaatlerin toplam rayiç bedelinin %15’i oranında ayrıca izin bedeli alınacağı belirtilmiştir. 
Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunları, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak, Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayanlar, Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunlarla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenlere birtakım para cezaları öngörülmüştür. 

Kanunun tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/gelir-vergisi-kanunu-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-resmi-gazete-de-yayimlandi
Diğer Makaleler