• Tarih: 21.07.2022
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Cumhurbaşkanı Kararı'yla 6183 Sayılı Kanun'un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı aylık %1,6'dan %2,5'e çıkarıldı.

21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, kamu hizmetlerinden doğan alacaklarının tahsilat koşullarını düzenleyen 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı aylık %1,6'dan %2.5'e çıkarıldı.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/cumhurbaskani-karari-yla-6183-sayili-kanun-un-51-maddesinde-duzenlenen-gecikme-zammi-orani-aylik-1-6-dan-2-5-e-cikarildi
Diğer Makaleler