• Tarih: 07.06.2021
  • Yazar: Stj. Av. Ceren Nur Enginar

CMK Müdafi ve Vekil Ödemelerinde KDV Tevkifatı Hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Görüşü

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 25.05.2021 tarihli ve 2021/3341 sayılı yazısı ile Ceza Muhakemesi kanunu gereğince görevlendirilen zorunlu müdafi ve vekillere yapılacak ödemeler ile beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerinde izlenecek KDV tevkifat usulü hususunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.

Söz konusu görüş talebine istinaden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 01.06.2021 tarihli ve E-19120602-045-02-0629-2021-966/47172 sayılı yazısıyla görüşünü bildirmiştir.

Bu yazıda konuya ilişkin mevzuat hükümleri belirtildikten sonra şu sonuca varılmıştır:

"1- Avukatların serbest meslek erbabı olarak vekalet akdine dayalı olmayan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki hizmetlerine ilişkin yapılacak ödemelerde bedelin KDV dahil 1.000,00 TL'yi aşması halinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılabileceği;

2- Beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücretinin doğrudan serbest meslek erbabı olan avukatlara (vekalet akdine dayalı olarak) yapılması halinde, avukatlar tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı adına serbest makbuzu düzenleneceği ancak KDV tevkifatı yapılmayacağı,

3- Beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücretinin beraat eden sanığa ödenmesi halinde ise serbest meslek makbuzu istenilmeyeceği ve gelir vergisi ile KDV tevkifatı yapılmayacağı,

4- Yukarıda bahsedilen işlemlerin yerine getirilebilmesi için UYAP ekranında Çeşitli Ödemeler Bordrosuna KDV tevkifatı hücresinin eklenmesinin uygun olacağı,

Mütalaa edilmekle birlikte, sorunun kanun ve yargı yoluyla çözülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir."

Buna göre, 

  • CMK ödemeleri KDV dahil 1000 TL'yi geçiyorsa (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılacağı,

  • Beraat vekalet ücretlerinde KDV tevkifatı yapılmayacağı,

  • Avukatlık ücreti asile ödenirse stopaj ve KDV tevkifatı yapılmayacağı,

bildirilmiştir.

1 (1)

2 (1)

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/cmk-mudafi-ve-vekil-odemelerinde-kdv-tevkifati-hakkinda-adalet-bakanligi-ceza-isleri-genel-mudurlugunun-gorusu
Diğer Makaleler