• Tarih: 25.06.2021
  • Yazar: Stj. Av. Ceren Nur Enginar

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

17 Haziran 2021 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 7328 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Haziran 2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun 12 maddeden oluşmaktadır. 

İlgili Kanun ile şu düzenlemeler getirilmiştir:

1-Yalnızca çocuk hükümlülerden alınmayan nakil giderleri, bu düzenleme ile birlikte maddi durumu yetersiz hükümlülerden de alınmayacağı hükme bağlandı.

2-Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Adalet Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına  ve izleme kurulunun bulunduğu yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığına gönderilirken bu Kanun ile Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilmesi hükme bağlandı.

3- Hükümlülerin ziyaret saatleri 1 saatten 1,5 saate çıkarıldı.

4- Hükümlülerin gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerde de mektup alıp gönderebileceği hüküm altına alındı.

5- Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda da görevli oldu.

6- İzleme kurullarına yerinde izleme yapabilme, incelemek, yönetici ve görevlilerden bilgi alma, hükümlü ve tutukluları dinleme imkanı sağlandı.

7- Tutuklu ve hükümlülere hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken “asgari bir aylık süre” şartı kaldırıldı.

8- Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olan veya tehlikeli hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin belirli kişilerle yapacakları görüşmeler, kurum yönetimi tarafından dinlenebileceği ve elektronik cihazlar da dâhil olmak üzere kaydedilebileceği hükme bağlandı.

İlgili Kanun metni için buraya tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/ceza-ve-guvenlik-tedbirlerinin-infazi-hakkinda-kanun-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-resmi-gazete-de-yayimlandi
Diğer Makaleler