• Tarih: 25.08.2022
  • Yazar: Stj. Av. Selman YEŞİL

Çalışanın kamu kurumundan istifa etmek zorunda olması kendisine atfedilen bir kusurdan kaynaklanmadığı takdirde; bir ay önceden haber verme koşulunu gerçekleştirilmese dahi, çalışanın iş sonu tazminatına hak kazanması gerektiği yönünde tavsiye kararı verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 23 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/7894-S.22.12110 sayılı Kararı’nın konusu, Göç İdaresi Başkanlığı'nda 4/B sözleşmeli büro personeli olarak çalışan başvurucunun, KPSS puanıyla (unvan değişikliği hakkı) mühendis olarak atanmasının akabinde  sözleşmesini feshettiğini belirterek iş sonu tazminatının ödenmesini talep etmesi hakkındadır.

OLAYLAR

Başvuran göç idaresinde 4/B sözleşmeli büro personeli olarak çalışırken KPSS puanıyla (unvan değişikliği hakkı) mühendis olarak atandığını, 01.02.2021 tarihi itibariyle sözleşmesini feshettiğini belirterek iş sonu tazminatının(06/09/2018-01/02/2021 tarihleri arasında çalışmış olduğu sürelere ait) ödenmesi istemiyle KDK'ye başvurmuştur.

İdare ise, başvuranın bir ay önceden haber vermek koşuluyla iş akdini feshetmediğinden talebinin olumlu karşılanamadığını bildirmiştir.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN OLAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

-Başvuranın yeni atandığı görevine başlaması için gerekli olan işlemlerin yapılması ile çalıştığı kurumdan istifa, ayrılma ve ilişki kesme gibi takip eden idari işlemler konusunda, başvuranın tek başına karar verme ve sonuçlandırma gibi bir inisiyatifinin bulunmadığına,

-Başvuranın, gerek mevcut görevinden ayrılma gerekse yeni görevine başlama konusunda, öngörülen tarih ve süreleri veya diğer şekil şartlarını belirlemeye ilişkinin bir yetkisinin de bulunmadığına,

-Bu nedenle, başvuranın istifa etmek zorunda olması kendisine atfedilebilecek bir kusur veya davranışı sebebiyle olmayıp yine ihtiyaç duyulan bir başka kamu görevine başlayabilmek amacıyla ortaya çıkan zorunlu bir durum olduğuna,

-Bu itibarla, istifanın haklı bir nedene dayandığının açık olduğu durumlarda; başvurana iş sonu tazminatının ödenmemesinin hukuk ve hakkaniyete uygun düşmeyeceği kanaatine varmıştır.

NETİCE

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından başvurana iş sonu tazminatı ödenmesi hususunda Göç İdaresi Başkanlığı'na tavsiyede bulunulmasına, karar verildi.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/calisanin-kamu-kurumundan-istifa-etmek-zorunda-olmasi-kendisine-atfedilen-bir-kusurdan-kaynaklanmadigi-takdirde-bir-ay-onceden-haber-verme-kosulunu-gerceklestirilmese-dahi-calisanin-is-sonu-tazminatina-hak-kazanmasi-gerektigi-yonunde-tavsiye-karari-verildi
Diğer Makaleler