• Tarih: 21.04.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla ÖZDEMİR

Bilişimin geliştirilmesine ve uluslararasılaştırılmasına yönelik Bilişimin Yıldızları (E-Turquality) Programı yürürlüğe girdi

20 Nisan 2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5447 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar" yürürlüğe girmiştir.

E-Turquality diğer bir deyişle Bilişimin Yıldızları Programı, yayımlanan Kararın 3/d. maddesinde de açıklandığı üzere;

Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik yürütülen bir programdır.

Buna ilişkin olarak yayımlanan Kararın 1. maddesinde programın amacı; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemek olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar ile Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsayacağı öngörülmüştür.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/bilisimin-gelistirilmesine-ve-uluslararasilastirilmasina-yonelik-bilisimin-yildizlari-e-turquality-programi-yururluge-girdi
Diğer Makaleler